Menu

Portál IMAS

Používanie portálu IMAS

Banky pod dohľadom ECB môžu prostredníctvom portálu IMAS predkladať informácie súvisiace s procesmi dohľadu, sledovať priebeh procesov a vymieňať si informácie s pracovníkmi dohľadu. Ak už máte konto, môžete sa prihlásiť a oboznámiť sa s podmienkami portálu.

Prihlásenie na portál IMAS

Sprístupnenie portálu IMAS

Portál IMAS bol sprístupnený v dvoch fázach. V prvej fáze od 20. októbra 2020 mal k portálu prístup len obmedzený počet významných bánk. Od 27. januára 2021 môžu portál v plnom rozsahu používať všetky banky pod priamym dohľadom ECB.

Aktivácia konta

Akceptované organizácie môžu svoje kontá spravovať prostredníctvom portálu ECB na overenie totožnosti (ECB Identity Portal). Prístup k tomuto portálu na vytvorenie nových používateľských kont majú delegovaní administrátori, ktorí zároveň prostredníctvom portálu IMAS prideľujú špecifické povolenia.

  • Ak si chcete aktivovať konto, obráťte sa na svojho delegovaného administrátora.
  • Ak chcete zaregistrovať delegovaného administrátora, spojte sa so svojou kontaktnou osobou v ECB, prípadne kontaktujte podporu ECB na adrese supportcenter@ecb.europa.eu.

Informácie o aktivácii konta a ďalšie základné technické informácie nájdete v používateľskej príručke. Kompletné informácie o používaní portálu nájdete na samotnej platforme.

Získanie prístupu na portál IMAS
Používateľská príručka: aktivácia konta

Podpora

Aktuálne dostupné procesy na portáli IMAS

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti vo významných bankách

Významné banky môžu prostredníctvom portálu IMAS predkladať žiadosti o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, sledovať priebeh hodnotenia a vymieňať si s pracovníkmi dohľadu súvisiace informácie.

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Používanie portálu IMAS pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti je v niektorých krajinách povinné zo zákona, resp. povinné ako administratívny postup, zatiaľ čo v ďalších krajinách je dobrovoľné. Aktuálny stav v jednotlivých krajinách si môžete pozrieť na mape. Zavedenie portálu IMAS nemení postup spolupráce ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu: vo všetkých zúčastnených krajinách sa žiadosti o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti aj naďalej predkladajú vnútroštátnym orgánom dohľadu.

Žiadosť o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti: stručný sprievodca