Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Portál IMAS

Na čo slúži portál IMAS?

Dohliadané banky a tretie strany môžu prostredníctvom portálu IMAS predkladať informácie súvisiace s procesmi dohľadu, sledovať priebeh procesov a vymieňať si informácie s pracovníkmi dohľadu. Ak už máte konto, môžete sa prihlásiť a oboznámiť sa s podmienkami portálu.

Prihlásenie na portál IMAS

Kto môže portál IMAS používať?

Portál IMAS môžu v závislosti od kategórie procesu používať dohliadané banky (významné i menej významné) a tretie strany (subjekty a fyzické osoby nepodliehajúce dohľadu).

Procesy dostupné na portáli IMAS

Pre významné a menej významné banky

Len pre významné banky

Režim používania

Používanie portálu IMAS je v niektorých krajinách povinné zo zákona, resp. povinné ako administratívny postup, zatiaľ čo v ďalších krajinách je dobrovoľné, a to aj v závislosti od kategórie procesu. Podrobnejšie informácie sú v dokumente Režim používania (v angličtine).

Získanie prístupu

Dohliadané banky si môžu zaregistrovať svojich vlastných používateľov a spravovať ich prístup na portál IMAS. Na tento účel vymenúvajú delegovaných administrátorov.

V prípade tretích strán je administrátorom ECB.

Dohliadané banky (významné a menej významné)

Novú dohliadanú banku je možné zaregistrovať prostredníctvom registračnej aplikácie na portáli IMAS.

V prípade bánk, ktoré už boli zaregistrované, môžu delegovaní administrátori pridávať nových používateľov prostredníctvom portálu ECB Identity Portal. Prístupové práva môžu jednotlivým používateľom udeľovať prostredníctvom portálu IMAS. Na portáli ECB Identity Portal tiež môžu títo administrátori pre svoju organizáciu vymenovať nových delegovaných administrátorov.

Podrobné pokyny na získanie prístupu na portál sú v nižšie uvedených príručkách.

Používateľská príručka pre delegovaných administrátorov Ako získať prístup na portál IMAS Portál IMAS: prístup k jednotlivým procesom Stručná príručka k aplikáciám dohľadu

Tretie strany (subjekty a fyzické osoby nepodliehajúce dohľadu)

Kontá tretích strán spravuje ECB. Konto tretej strany je možné zaregistrovať, upraviť alebo zrušiť prostredníctvom registračnej aplikácie na portáli IMAS

Podpora

V prípade technických problémov s portálom IMAS alebo portálom ECB Identity Portal kontaktujte centrum podpory ECB na adrese supportcenter@ecb.europa.eu alebo na čísle +49 69 1344 7766.

V prípade otázok súvisiacich s procesmi sa obráťte na príslušný vnútroštátny orgán. Kontaktné údaje nájdete na portáli IMAS. Otázky týkajúce sa interných modelov adresujte príslušnému spoločnému dohliadaciemu tímu.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)