Menu

Portál IMAS

Používanie portálu IMAS

Dohliadané banky a tretie strany môžu prostredníctvom portálu IMAS predkladať informácie súvisiace s procesmi dohľadu, sledovať priebeh procesov a vymieňať si informácie s pracovníkmi dohľadu. Ak už máte konto, môžete sa prihlásiť a oboznámiť sa s podmienkami portálu.

Prihlásenie na portál IMAS

Spustenie portálu

Portál IMAS bol spustený začiatkom roka 2021. V závislosti od druhu dohľadového procesu môžu portál používať dohliadané banky (významné či menej významné) i tretie strany (subjekty nepodliehajúce dohľadu alebo fyzické osoby). Informácie o procesoch dostupných na portáli nájdete nižšie.

Aktivácia konta

Dohliadané inštitúcie si môžu zaregistrovať svojich vlastných používateľov a spravovať ich prístup na portál IMAS. Na tento účel vymenúvajú delegovaných administrátorov.

V prípade tretích strán je administrátorom ECB.

Registrácia na portáli IMAS

Vytvorenie používateľského konta

Delegovaní administrátori môžu vytvárať nové používateľské kontá pre svoju organizáciu prostredníctvom portálu ECB Identity Portal. Prostredníctvom portálu IMAS týmto kontám prideľujú špecifické povolenia. V prípade tretích strán používateľské kontá vytvára ECB.

Informácie o aktivácii konta a ďalšie základné technické informácie nájdete v používateľskej príručke. Kompletné informácie o používaní portálu nájdete na samotnej platforme.

How to access the IMAS portal for the first time
User manual for account activation
Explaining the IMAS portal: how do I access different processes

Pridanie alebo odstránenie delegovaných administrátorov a používateľov

Registrovaní delegovaní administrátori môžu o zmeny požiadať odoslaním tohto formulára na adresu supportcenter@ecb.europa.eu.

Tretie strany môžu o zmeny požiadať odoslaním tohto formulára na adresu supportcenter@ecb.europa.eu.

Podpora

V prípade technických problémov s portálom IMAS alebo portálom ECB Identity Portal kontaktujte centrum podpory ECB buď na adrese supportcenter@ecb.europa.eu alebo na čísle +49 69 1344 7766.

Procesy dostupné na portáli IMAS

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti vo významných bankách

Významné banky môžu prostredníctvom portálu IMAS predkladať žiadosti o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, sledovať priebeh hodnotenia a vymieňať si s pracovníkmi dohľadu súvisiace informácie.

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Používanie portálu IMAS pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti je v niektorých krajinách povinné zo zákona, resp. povinné ako administratívny postup, zatiaľ čo v ďalších krajinách je dobrovoľné. Aktuálny stav v jednotlivých krajinách si môžete pozrieť na mape. Portál IMAS nemení postup spolupráce ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu: vo všetkých zúčastnených krajinách sa žiadosti o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti aj naďalej predkladajú vnútroštátnym orgánom dohľadu.

Žiadosť o hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti: stručný sprievodca

Passportingové oznámenia

Významné i menej významné inštitúcie budú môcť prostredníctvom portálu IMAS predkladať passportingové oznámenia.

Nadobúdanie kvalifikovaných účastí

Prostredníctvom portálu IMAS sa budú podávať žiadosti o nadobudnutie alebo zvýšenie „kvalifikovaných účastí“ v existujúcich bankách.