Menu

Portal – IMAS

IMAS-portalen

Via IMAS-portalen kan banker som står under tillsyn av ECB lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter. Om ni redan har ett konto kan ni logga in och godkänna villkoren.

Logga in på IMAS-portalen

Portalens lansering

IMAS-portalen har introducerats i två faser. Under infasningsperioden, som inleddes den 20 oktober 2020, hade endast ett begränsat antal betydande banker åtkomst till portalen. Efter den 27 januari 2021 är portalen i fullt bruk och alla banker som står under direkt tillsyn av ECB kan använda portalen.

Kontoaktivering

Betrodda organisationer kan hantera sina användarkonton via ECB:s identifieringsportal. Särskilt utsedd personal kan använda ECB:s identifieringsportal för att skapa nya användarkonton och logga in på IMAS-portalen för att få tillstånd.

  • Kontakta er administratör för att aktivera ett användarkonto.
  • Vänd er till er kontaktperson på ECB eller ECB:s support på supportcenter@ecb.europa.eu för att registrera en administratör.

Läs användarmanualen för kortfattad information om kontoaktivering och annan teknisk information. Mer ingående information om hur portalen används erhålls efter inloggning.

Hur man får åtkomst till IMAS-portalen första gången
Användarmanual för kontoaktivering

Support

Funktioner som för närvarande är tillgängliga via IMAS-portalen

Lämplighetsbedömningar för betydande banker

Betydande banker kan använda IMAS-portalen för att ansöka om lämplighets­bedömning, kolla sin status på bedömningen och utbyta information med tillsynsmyndigheter.

Lämplighetsbedömning

Att använda IMAS-portalen för lämplighetsbedömningar är obligatoriskt enligt lag eller som administrativ praxis i vissa länder och frivilligt i andra länder. Kartan nedan visar status för varje deltagande land. IMAS-portalen ändrar inte hur ECB och nationella tillsynsmyndigheter samarbetar. Den nationella tillsynsmyndigheten i varje deltagande land förblir kontaktpunkt för ansökningar om lämplighetsbedömning.

Snabbguide för lämplighetsbedömningar