Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

IMAS-portalen

Vad är IMAS-portalen?

Via IMAS-portalen kan banker under tillsyn och utomstående parter lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter. Om ni redan har ett konto kan ni logga in och godkänna villkoren.

Logga in på IMAS-portalen

Vem kan använda IMAS-portalen?

IMAS-portalen kan användas av banker under tillsyn (betydande eller mindre betydande) och utomstående parter (enheter som inte står under tillsyn och fysiska personer) beroende på typ av process.

Processer i IMAS-portalen

För betydande och mindre betydande banker

Endast för betydande banker

Regler för användning

I vissa länder är det enligt lag eller administrativ praxis obligatoriskt att använda IMAS-portalen, i andra är det frivilligt. Det beror även på typen av process. Se regler för användning för mer ingående information.

Hur får jag åtkomst till IMAS-portalen?

Banker under tillsyn kan skapa egna användare och hantera sina användares åtkomst till IMAS-portalen. De utser särskilda administratörer som ansvarar för detta.

ECB är administratör för utomstående parters användarkonton.

Banker under tillsyn (betydande och mindre betydande)

Nya banker under tillsyn kan registrera sig på sidan för registrering i IMAS-portalen.

För banker som redan är registrerade kan de utsedda administratörerna lägga in nya användare och ge behörigheter till enskilda användare i ECB:s identifieringsportal och IMAS-portalen. Dessa administratörer kan även ange nya administratörer för sin organisation i ECB:s identifieringsportal.

Utförliga anvisningar för hur man får åtkomst till portalen finns i dokumenten nedan.

Bruksanvisning för administratörer Så här får man åtkomst till IMAS-portalen första gången IMAS-portalen: så här får ni åtkomst till olika processer Snabbguide för tillsynsansökningar

Utomstående parter (enheter som inte står under tillsyn och fysiska personer)

Utomstående användares konton sköts av ECB. Användarkonton tillhörande utomstående parter kan registreras, ändras eller tas bort på sidan för registrering i IMAS-portalen

Var hittar jag support?

Kontakta ECB:s supportcenter på supportcenter@ecb.europa.eu eller +49 69 1344 7766 vid tekniska problem med IMAS-portalen eller ECB:s identifieringsportal.

För verksamhetsfrågor kontaktar du aktuell nationell behörig myndighet. Kontaktuppgifter finns på IMAS-portalen. Om det gäller interna modeller kontaktar du istället er gemensamma tillsynsgrupp.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning