Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

IMAS-portalen

Använda IMAS-portalen

Via IMAS-portalen kan banker under tillsyn och utomstående parter lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter. Om ni redan har ett konto kan ni logga in och godkänna villkoren.

Logga in på IMAS-portalen

Portalens öppnande

IMAS-portalen öppnade i början av 2021. Beroende på tillsynsprocess kan både banker som står under tillsyn (betydande och mindre betydande) och utomstående parter (enheter som inte står under tillsyn och fysiska personer) använda portalen. Nedan hittar ni information om vilka processer som finns på portalen.

Processer i IMAS-portalen

För betydande och mindre betydande banker

Endast för betydande banker

Regler för användning

I vissa länder är det enligt lag eller administrativ praxis obligatoriskt att använda IMAS-portalen, i andra är det frivilligt. Det beror även på typen av process. Se regler för användning för mer ingående information.

Kontoaktivering

Institut under tillsyn kan skapa egna användare och hantera sina användares åtkomst till IMAS-portalen. De utser särskilda administratörer som ansvarar för detta.

För utomstående parter är ECB administratör.

Registrering i IMAS-portalen

Skicka in registreringsformuläret till ECB för registrering av er enhet i IMAS-portalen  (supportcenter@ecb.europa.eu)

Skapa användarkonton

Utsedda administratörer kan gå in på ECB:s identifieringsportal och där skapa nya användarkonton för sin organisation och sedan på IMAS-portalen, där de kan ge användarna specifika behörigheter. För utomstående parter skapar ECB användarkonton direkt.

Läs användarmanualen för kort information om kontoaktivering och annan teknisk information. Mer ingående information om hur portalen används finns efter inloggning.

Så här går ni in på IMAS-portalen första gången Användarmanual för kontoaktivering IMAS-portalen: så här får ni åtkomst till olika processer Snabbguide för tillsynsansökningar

Lägga till och ta bort administratörer och användare

Registrerade administratörer kan begära ändringar genom att skicka in det här formuläret till (supportcenter@ecb.europa.eu).

Utomstående parter kan begära ändringar genom att skicka in det här formuläret till (supportcenter@ecb.europa.eu).

Support

Kontakta ECB:s supportcenter på supportcenter@ecb.europa.eu eller +49 69 1344 7766 vid tekniska problem med IMAS-portalen eller ECB:s identifieringsportal.

För verksamhetsfrågor: kontakta er nationella behöriga myndighet. Kontaktuppgifterna finns på IMAS-portalen. Om det gäller interna modeller kontaktar ni istället er gemensamma tillsynsgrupp.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning