Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

IMAS-portalen

Använda IMAS-portalen

Via IMAS-portalen kan banker som står under tillsyn och utomstående parter lämna information om tillsynsprocesser, kolla sin status och utbyta information med tillsynsmyndigheter. Om du redan har ett konto kan du logga in och godkänna villkoren.

Logga in på IMAS-portalen

Portalens öppnande

IMAS-portalen öppnade i början av 2021. Beroende på tillsynsprocess kan både banker som står under tillsyn (betydande och mindre betydande) och utomstående parter (enheter som inte står under tillsyn och fysiska personer) använda portalen. Nedan hittar du information om vilka processer som finns på portalen.

Kontoaktivering

Institut under tillsyn kan skapa egna användare och hantera sina användares åtkomst till IMAS-portalen. De utser särskilda administratörer som ansvarar för detta.

För utomstående parter är ECB administratör.

Registrering i IMAS-portalen

Skapa användarkonton

Utsedda administratörer kan gå in på ECB:s identifieringsportal och där skapa nya användarkonton för sin organisation och sedan på IMAS-portalen, där de kan ge användarna specifika behörigheter. För utomstående parter skapar ECB användarkonton direkt.

Läs användarmanualen för kort information om kontoaktivering och annan teknisk information. Mer ingående information om hur portalen används finns efter inloggning.

Så här går du in på IMAS -portalen första gången Användarmanual för kontoaktivering Så här får du åtkomst till olika processer

Lägga till och ta bort administratörer och användare

Registrerade administratörer kan begära ändringar genom att skicka in det här formuläret till (supportcenter@ecb.europa.eu).

Utomstående parter kan begära ändringar genom att skicka in det här formuläret till (supportcenter@ecb.europa.eu).

Support

Kontakta ECB:s supportcenter på supportcenter@ecb.europa.eu eller +49 69 1344 7766 vid tekniska problem med IMAS-portalen eller ECB:s identifieringsportal.

Processer i IMAS-portalen

Lämplighetsbedömningar för betydande banker

Betydande banker kan använda IMAS-portalen för att ansöka om lämplighetsbedömning, kontrollera status på bedömningen och utbyta information med tillsynsmyndigheterna.

Lämplighetsbedömningar

Att använda IMAS-portalen för lämplighetsbedömningar är obligatoriskt enligt lag eller som administrativ praxis i vissa länder och frivilligt i andra länder. Kartan nedan visar status för varje deltagande land. IMAS-portalen ändrar inte hur ECB och nationella tillsynsmyndigheter samarbetar. Den nationella tillsynsmyndigheten i varje deltagande land förblir inkörsport för ansökningar om lämplighetsbedömning.

Snabbguide för lämplighetsbedömningar

Passanmälningar

Både betydande och mindre betydande banker kommer att kunna lämna in passanmälningar via IMAS-portalen.

Förvärv av kvalificerade innehav

Ansökningar om att få förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i en befintlig bank kommer att kunna lämnas in via IMAS-portalen.

Alla sidor i detta avsnitt