Menu

IMAS portāls

IMAS portāla izmantošana

ECB uzraudzītās bankas var izmantot IMAS portālu, lai iesniegtu ar uzraudzības procesiem saistīto informāciju, saņemtu statusa informāciju un veiktu informācijas apmaiņu ar uzraudzības darbiniekiem. Ja jums jau ir izveidots konts, varat pievienoties portālam un iepazīties ar noteikumiem un nosacījumiem.

Pievienoties IMAS portālam

Portāla darbības uzsākšana

IMAS portāls tika ieviests divos posmos. Ieviešanas periodā, kas sākās 2020. gada 20. oktobrī, tikai ierobežots skaits nozīmīgo banku varēja piekļūt portālam un izmantot to. 2021. gada 27. janvārī portāls pilnībā uzsāka darbību un tagad pieejams visām ECB tieši uzraudzītajā bankām.

Konta aktivizēšana

Uzticamas organizācijas var pašas veikt savu lietotāju kontu pārvaldību, izmantojot ECB identifikācijas portālu. Deleģētie administratori var piekļūt ECB identifikācijas portālam, lai izveidotu jaunus lietotāju kontus, un IMAS portālam, lai piešķirtu šiem lietotājiem sīki detalizētas atļaujas.

  • Sazinieties ar savu deleģēto administratoru, lai aktivizētu lietotāja kontu.
  • Lai reģistrētu deleģētos administratorus, lūdzam sazināties ar attiecīgo ECB kontaktpersonu vai sūtīt e-pastu uz adresi supportcenter@ecb.europa.eu.

Īss apraksts par konta aktivizēšanu un cita būtiska tehniskā informācija pieejama instrukcijā. Visas norādes par portāla izmantošanu pieejamas pašā platformā.

Kā pirmo reizi pievienoties IMAS portālam
Konta aktivizēšanas instrukcija

Kā saņemt palīdzību

Šobrīd IMAS portālā pieejamie procesi

Nozīmīgo banku atbilstības un piemērotības novērtējums

Nozīmīgās bankas var izmantot IMAS portālu, lai iesniegtu pieprasījumu veikt atbilstības un piemērotības novērtējumu, saņemtu paziņojumus par šā novērtējuma statusu un veiktu attiecīgās informācijas apmaiņu ar uzraugiem.

Atbilstības un piemērotības novērtējums

Dažās valstīs IMAS portālu atbilstības un piemērotības novērtējumam jāizmanto obligāti saskaņā ar tiesību aktiem vai administratīvo praksi, bet citās to var izmantot pēc izvēles. Tālāk kartē attēlots stāvoklis katrā iesaistītajā valstī. IMAS portāls nemaina ECB un valstu uzraudzības iestāžu sadarbības modeli – visās iesaistītajās valstīs valstu uzraudzības iestāde ir kontaktpunkts atbilstības un piemērotības pieteikumu iesniegšanai.

Īss pārskats par atbilstības un piemērotības pieteikumu iesniegšanu