Menu

IMAS portalas

Naudojimasis IMAS portalu

Per IMAS portalą prižiūrimi bankai ir trečiosios šalys gali pateikti su priežiūros procesais susijusią informaciją, sekti tų procesų būseną ir dalytis informacija su priežiūrą vykdančiais specialistais. Jeigu jau turite paskyrą, prisijunkite ir susipažinkite su naudojimosi sąlygomis.

Prisijungti prie IMAS portalo

Portalo paleidimas

IMAS portalas pradėjo veikti 2021 m. pradžioje. Priklausomai nuo priežiūros proceso, portalu gali naudotis ir prižiūrimi bankai (svarbūs ar mažiau svarbūs), ir trečiosios šalys (neprižiūrimi subjektai arba fiziniai asmenys). Toliau rasite informacijos apie procesus portale.

Paskyros aktyvavimas

Prižiūrimos įstaigos gali pačios sukurti savo naudotojų paskyras ir valdyti savo naudotojų prieigą prie IMAS portalo. Šią užduotį atlieka jų paskirti įgaliotieji administratoriai.

Trečiųjų šalių naudotojų atveju ECB veiks kaip administratorius.

Registracija į IMAS portalą

Jūsų naudotojų paskyrų kūrimas

Įgaliotieji administratoriai, prisijungę prie ECB tapatybės nustatymo portalo, gali sukurti paskyras naujiems savo organizacijos naudotojams, o per IMAS portalą – suteikti jiems konkrečius leidimus. Trečiosioms šalims naudotojų paskyras tiesiogiai sukuria ECB.

Informaciją apie tai, kaip aktyvuoti paskyrą, ir kitą svarbiausią techninio pobūdžio informaciją rasite toliau pridėtoje trumpoje instrukcijoje naudotojams. Išsamią informaciją apie tai, kaip naudotis portalu, rasite prisijungę prie platformos.

Kaip prisijungti prie IMAS portalo pirmą kartą
Instrukcija naudotojams apie paskyros aktyvavimą
Apie IMAS portalą paprasčiau: kaip jame vykdyti įvairius procesus

Įgaliotųjų administratorių ir naudotojų įtraukimas arba pašalinimas

Registruoti įgaliotieji administratoriai gali prašyti atlikti pakeitimus pateikdami šią formą adresu supportcenter@ecb.europa.eu.

Trečiosios šalys gali prašyti atlikti pakeitimus pateikdamos šią formą adresu supportcenter@ecb.europa.eu.

Kas gali jums padėti

Jeigu kiltų techninio pobūdžio klausimų dėl IMAS arba ECB tapatybės nustatymo portalų, kreipkitės į ECB pagalbos centrą el. paštu supportcenter@ecb.europa.eu arba telefonu +49 69 1344 7766.

Procesai, kurie gali būti vykdomi per IMAS portalą

Svarbių bankų kompetencijos ir tinkamumo vertinimai

Svarbūs bankai per IMAS portalą gali siųsti paraiškas dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo, sekti šio vertinimo būseną ir su priežiūrą vykdančiais specialistais dalytis su tuo susijusia informacija.

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

Kai kuriose šalyse paraiškas dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo siųsti per IMAS portalą yra privaloma pagal įstatymą arba tokia yra privaloma administracinė praktika, o kitose šalyse tai daroma savanoriškai. Toliau žemėlapyje matysite, kokia tvarka taikoma kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. Net ir naudojantis IMAS portalu, ECB bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis tvarka nesikeičia: visose dalyvaujančiose šalyse paraiškos dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo pirmiausiai teikiamos nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Trumpas paraiškų dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo teikimo vadovas

Paraiškų dėl išplėstinio veiklos leidimo (angl. passporting) teikimas

Ir svarbūs, ir mažiau svarbūs bankai galės per IMAS portalą teikti savo paraiškas dėl išplėstinio veiklos leidimo.

Kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimas

Paraiškos dėl kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo ar padidinimo esamame banke bus teikiamos per IMAS portalą.