Menu

IMAS portalas

Naudokitės IMAS portalu

Per IMAS portalą ECB prižiūrimi bankai gali siųsti su priežiūros procesais susijusią informaciją, sekti tų procesų būseną ir dalytis informacija su priežiūrą vykdančiais specialistais. Jeigu jau turite paskyrą, prisijunkite ir susipažinkite su naudojimosi sąlygomis.

Prisijungti prie IMAS portalo

Portalo paleidimas

IMAS portalas buvo įdiegtas dviem etapais. Per pirmąjį – pereinamąjį – etapą, prasidėjusį 2020 m. spalio 20 d., prie portalo prisijungti ir juo naudotis galėjo tik kai kurie svarbūs bankai. Nuo 2021 m. sausio 27 d., kai portalas pabaigtas diegti, juo naudotis gali visi ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai.

Paskyros aktyvavimas

Patikimos organizacijos gali pačios valdyti savo paskyras – tai daroma per ECB tapatybės nustatymo portalą (angl. ECB Identity Portal). Įgaliotieji administratoriai, prisijungę prie ECB tapatybės nustatymo portalo, gali sukurti naujų paskyrų naujiems naudotojams, o per IMAS portalą – suteikti jiems konkrečius leidimus.

  • Kad jūsų paskyra būtų aktyvuota, kreipkitės į savo įgaliotąjį administratorių.
  • Norėdami įregistruoti įgaliotuosius administratorius, susisiekite su jums paskirtu ECB kontaktiniu asmeniu arba kreipkitės į ECB pagalbos centrą el. paštu supportcenter@ecb.europa.eu.

Informaciją apie tai, kaip aktyvuoti paskyrą, ir kitą svarbiausią techninio pobūdžio informaciją rasite toliau pridėtoje trumpoje instrukcijoje naudotojams. Išsamią informaciją apie tai, kaip naudotis portalu, rasite prisijungę prie platformos.

Jungimasis prie IMAS portalo pirmą kartą
Instrukcija naudotojams apie paskyros aktyvavimą

Kas gali jums padėti

Procesai, kurie šiuo metu gali būti vykdomi per IMAS portalą

Svarbių bankų kompetencijos ir tinkamumo vertinimai

Svarbūs bankai per IMAS portalą gali siųsti paraiškas dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo, sekti vertinimų būseną ir su priežiūrą vykdančiais specialistais dalytis su tuo susijusia informacija.

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimas

Kai kuriose šalyse paraiškas dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo siųsti per IMAS portalą yra privaloma pagal įstatymą arba tokia yra privaloma administracinė praktika, kitose šalyse tai daroma savanoriškai. Toliau žemėlapyje matysite, kokia tvarka taikoma kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. Net ir naudojantis IMAS portalu, ECB bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis tvarka nesikeičia: visose dalyvaujančiose šalyse paraiškos dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo pirmiausiai teikiamos nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Trumpas paraiškų dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo teikimo vadovas

JavaScript chart by amCharts 3.21.14PrivalomaiSavanoriškai
JavaScript chart by amCharts 3.21.14