Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

IMAS portalas

Kas yra IMAS portalas

Prižiūrimi bankai ir tretieji asmenys IMAS portale gali pateikti su priežiūros procesais susijusią informaciją, sekti tų procesų būseną ir dalytis informacija su priežiūrą vykdančiais specialistais. Jeigu jau turite paskyrą, prisijunkite ir susipažinkite su naudojimosi sąlygomis.

Prisijungti prie IMAS portalo

Kas gali naudotis IMAS portalu

IMAS portalu gali naudotis prižiūrimi bankai (svarbūs ar mažiau svarbūs) ir tretieji asmenys (neprižiūrimi subjektai ar fiziniai asmenys), priklausomai nuo proceso kategorijos.

Procesai, kurie gali būti vykdomi per IMAS portalą

Svarbiems ir mažiau svarbiems bankams

Tik svarbiems bankams

Naudojimo režimas

Kai kuriose šalyse naudotis IMAS portalu privaloma pagal įstatymą arba tokia yra privaloma administracinė praktika, kitose šalyse tai daroma savanoriškai. Tai taip pat priklauso nuo vykdomo proceso. Išsamesnės informacijos rasite naudojimo režimo lentelėje.

Kaip suteikiama prieiga

Prižiūrimi bankai gali sukurti savo naudotojų paskyras ir valdyti savo naudotojų prieigą prie IMAS portalo. Šią užduotį atlieka jų paskirti įgaliotieji administratoriai.

ECB veikia kaip trečiųjų asmenų naudotojų paskyrų administratorius.

Prižiūrimi bankai (svarbūs ir mažiau svarbūs)

Norėdami užregistruoti naują prižiūrimą banką, naudokitės IMAS portalo registracijos programėle.

Jei bankas jau registruotas, įgaliotasis administratorius gali, prisijungęs prie ECB tapatybės nustatymo portalo bei IMAS portalo, pridėti naujus naudotojus ir priskirti jiems konkrečias teises. Šie administratoriai savo ruožtu skiria naujus įgaliotuosius administratorius savo įstaigai ECB tapatybės nustatymo portale.

Išsamios prisijungimo prie portalo instrukcijos pateiktos toliau.

Įgaliotiesiems administratoriams skirtas naudotojo vadovas Kaip prisijungti prie IMAS portalo pirmą kartą? Apie IMAS portalą paprasčiau: kaip jame vykdyti įvairius procesus Trumpas priežiūrinių paraiškų vadovas

Tretieji asmenys (neprižiūrimi subjektai ir fiziniai asmenys)

Trečiųjų asmenų naudotojų paskyras tvarko ECB. Norėdami užregistruoti, keisti ar ištrinti trečiojo asmens naudotojo paskyrą, naudokitės IMAS portalo registracijos programėle

Kas gali jums padėti

Jeigu kiltų techninio pobūdžio klausimų dėl IMAS arba ECB tapatybės nustatymo portalų, kreipkitės į ECB pagalbos centrą el. paštu supportcenter@ecb.europa.eu arba telefonu +49 69 1344 7766.

Dėl veiklos klausimų kreipkitės į savo šalies nacionalinę kompetentingą instituciją. Kontaktinius duomenis rasite IMAS portale. Kilus konkrečių klausimų dėl vidaus modelių, kreipkitės į savo jungtinę priežiūros grupę.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus