Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πύλη IMAS

Χρήση της πύλης IMAS

H πύλη IMAS επιτρέπει στις εποπτευόμενες τράπεζες και σε τρίτα μέρη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικές με εποπτικές διαδικασίες, να παρακολουθούν την πορεία αυτών των διαδικασιών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους επόπτες. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις.

Σύνδεση στην πύλη IMAS

Έναρξη λειτουργίας της πύλης

Η πύλη IMAS τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2021. Ανάλογα με το είδος της εποπτικής διαδικασίας, μπορούν να την χρησιμοποιούν τόσο οι εποπτευόμενες τράπεζες (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές) όσο και τρίτα μέρη (μη εποπτευόμενες οντότητες ή φυσικά πρόσωπα). Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στην πύλη.

Ενεργοποίηση λογαριασμού

Τα εποπτευόμενα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τους δικούς τους χρήστες και να διαχειρίζονται την πρόσβαση αυτών των χρηστών στην πύλη IMAS. Προς τον σκοπό αυτό διορίζουν εξουσιοδοτημένους διαχειριστές.

Αναφορικά με τους χρήστες τρίτων μερών, ως διαχειριστής ενεργεί η ΕΚΤ.

Εγγραφή στην πύλη IMAS

Δημιουργία λογαριασμών χρήστη

Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πύλη ECB Identity Portal για να δημιουργούν λογαριασμούς νέων χρηστών για το ίδρυμά τους και στην πύλη IMAS για να εκχωρούν δικαιώματα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Αναφορικά με τα τρίτα μέρη, οι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται απευθείας από την ΕΚΤ.

Για μια γρήγορη πληροφόρηση σχετικά με την ενεργοποίηση λογαριασμού και άλλες σημαντικές τεχνικές πληροφορίες, μπορεί να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη. Ολοκληρωμένες οδηγίες για τη χρήση της πύλης θα βρείτε εντός της πλατφόρμας.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πύλη IMAS για πρώτη φορά Εγχειρίδιο χρήστη όσον αφορά την ενεργοποίηση λογαριασμού Πληροφορίες για την πύλη IMAS: πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε διαφορετικές διαδικασίες

Προσθήκη ή αφαίρεση εξουσιοδοτημένων διαχειριστών και χρηστών

Οι εγγεγραμμένοι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση στη διεύθυνσηsupportcenter@ecb.europa.eu.

Τα τρίτα μέρη μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu.

Πώς θα λάβω υποστήριξη

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν την πύλη IMAS ή την πύλη ECB Identity Portal, μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο υποστήριξης της ΕΚΤ (ECB Support Center) στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu ή στο τηλέφωνο +49 69 1344 7766.

Διαδικασίες που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης IMAS

Αξιολογήσεις καταλληλότητας για σημαντικές τράπεζες

Οι σημαντικές τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν την πύλη IMAS για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όσον αφορά τη διενέργεια αξιολογήσεων καταλληλότητας, να παρακολουθούν την πορεία αυτών των αξιολογήσεων και να ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες με τους επόπτες.

Αξιολόγηση καταλληλότητας

Η χρήση της πύλης IMAS για τη διενέργεια αξιολογήσεων είναι υποχρεωτική σε ορισμένες χώρες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή της διοικητικής πρακτικής και προαιρετική σε άλλες. Στον χάρτη παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση που ισχύει σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Η πύλη IMAS δεν μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ και οι εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους: η εθνική εποπτική αρχή παραμένει για όλες τις συμμετέχουσες χώρες το σημείο εισόδου όσον αφορά τις αξιολογήσεις καταλληλότητας.

Σύντομος οδηγός για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας

Κοινοποιήσεις όσον αφορά το ενιαίο διαβατήριο

Τόσο οι σημαντικές όσο και οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες θα μπορούν να υποβάλλουν τις κοινοποιήσεις τους όσον αφορά το ενιαίο διαβατήριο μέσω της πύλης IMAS.

Απόκτηση ειδικών συμμετοχών

Η υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση ή την αύξηση «ειδικής συμμετοχής» σε υφιστάμενη τράπεζα θα γίνονται μέσω της πύλης IMAS.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα