Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πύλη IMAS

Χρήση της πύλης IMAS

H πύλη IMAS επιτρέπει στις εποπτευόμενες τράπεζες και σε τρίτα μέρη να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικές με εποπτικές διαδικασίες, να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών αυτών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους επόπτες. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις.

Σύνδεση στην πύλη IMAS

Έναρξη λειτουργίας της πύλης

Η πύλη IMAS τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2021. Ανάλογα με το είδος της εποπτικής διαδικασίας, μπορούν να την χρησιμοποιούν τόσο οι εποπτευόμενες τράπεζες (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές) όσο και τρίτα μέρη (μη εποπτευόμενες οντότητες ή φυσικά πρόσωπα). Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης.

Διαδικασίες που είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης IMAS

Για σημαντικές και λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Μόνο για σημαντικές τράπεζες

Καθεστώς χρήσης

Η χρήση της πύλης IMAS είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία ή ως διοικητική πρακτική σε ορισμένες χώρες και προαιρετική σε άλλες, ανάλογα και με την κατηγορία της διαδικασίας. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το καθεστώς χρήσης.

Ενεργοποίηση λογαριασμού

Τα εποπτευόμενα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν δικούς τους χρήστες και να διαχειρίζονται την πρόσβαση αυτών στην πύλη IMAS. Διορίζουν εξουσιοδοτημένους διαχειριστές για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος.

Για χρήστες από τρίτα μέρη, η ΕΚΤ ενεργεί ως διαχειριστής.

Εγγραφή στην πύλη IMAS

Για να εγγράψετε την οντότητά σας στην πύλη IMAS πρέπει να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο εγγραφής στην ΕΚΤ (supportcenter@ecb.europa.eu)

Δημιουργία των λογαριασμών χρήστη

Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς νέων χρηστών για το ίδρυμά τους μέσω της πύλης ECB Identity Portal και να εκχωρούν δικαιώματα για επιμέρους λειτουργίες μέσω της πύλης IMAS. Σε ό,τι αφορά τρίτα μέρη, οι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται απευθείας από την ΕΚΤ.

Για μια γρήγορη πληροφόρηση σχετικά με την ενεργοποίηση λογαριασμού και άλλες σημαντικές τεχνικές πληροφορίες, μπορεί να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη. Ολοκληρωμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πύλης παρέχονται εντός της πλατφόρμας.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πύλη IMAS για πρώτη φορά Εγχειρίδιο χρήστη για την ενεργοποίηση λογαριασμού Επεξήγηση της πύλης IMAS: πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε διαφορετικές διαδικασίες Γρήγορος οδηγός εποπτικών αιτήσεων

Προσθήκη ή αφαίρεση εξουσιοδοτημένων διαχειριστών και χρηστών

Οι εγγεγραμμένοι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu.

Τα τρίτα μέρη μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu.

Τεχνική υποστήριξη

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν την πύλη IMAS ή την πύλη ECB Identity Portal, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο υποστήριξης της ΕΚΤ είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση supportcenter@ecb.europa.eu είτε τηλεφωνικά στο +49 69 1344 7766.

Για ζητήματα που αφορούν τις εργασίες σας, επικοινωνήστε με την εθνική αρμόδια αρχή. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στην πύλη IMAS. Για ζητήματα που αφορούν τα εσωτερικά υποδείγματα, επικοινωνήστε με την αντίστοιχη μεικτή εποπτική ομάδα.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων