SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

OM

Vi bidrager til at holde banksystemet i Europa sikkert og sundt.

De europæiske banktilsynsmyndigheder bidrager til at holde banksystemet sikkert og sundt. Det gør vi, for at du kan være sikker på, at bankerne kan klare sig gennem en krise.

Et konsekvent og standardiseret tilsyn i hele euroområdet bidrager til, at dine penge er i sikkerhed, og til at sikre, at bankerne kan udføre deres vitale funktioner og yde lån til mennesker og virksomheder.

Vi er det europæiske banktilsyn

Det europæiske banktilsyn består af ECB og de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande. Efter den finansielle krise blev behovet for et mere effektivt tilsyn med bankerne mere presserende. Det europæiske banktilsyn, der startede i 2014, blev oprettet for at håndtere denne situation. Det er en af de to søjler i EU's bankunion.

Læs mere om det europæiske banktilsyn

Vi fører tilsyn med de største banker i deltagerlandene

Vi fører direkte tilsyn med de største banker i deltagerlandene Det gør vi i et tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder. De fører også tilsyn med de mindre banker i deres respektive lande.

Læs mere om de banker, som vi fører tilsyn med

Vi kan pålægge bankerne sanktioner, hvis de ikke opfylder kravene

Vi træffer forskellige foranstaltninger for at sikre, at regler og forordninger bliver overholdt. Vi kan kræve, at bankerne holder mere kapital. Vi kan pålægge dem sanktioner, hvis de bryder reglerne, og vi kan udstede og inddrage banklicenser. Dette gør vores tilsyn effektivt.

Læs mere om vores opgaver

Vi sikrer, at tilsynet er konsekvent

Ny indsigt og regelmæssig kvalitetskontrol hjælper os med konstant at forbedre vores processer. Dette gør vores praksis mere effektiv. Det hjælper os også til at yderligere harmonisere tilsynet med alle banker i de deltagende lande.

Læs mere om vores tilgang

Vi står til ansvar over for Europas borgere

Det er et stort ansvar at føre tilsyn med banker. Det er nødvendigt, at vi er uafhængige i vores beslutningstagning for at kunne udføre denne opgave. Men det betyder ikke, at vi kan gøre lige, hvad vi vil. Vi er fuldt ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet og aflægger regelmæssigt rapport om vores beslutninger.

Læs mere om vores ansvarlighed

Det europæiske banktilsyns historie

ECB's banktilsynsdel begyndte sine aktiviteter i 2014. Læs mere om de vigtigste milepæle – fra det oprindelige forslag til den seneste udvikling.

Milepæle for banktilsynet

Læs mere om det europæiske banktilsyn

Beslutningstagning

Vi træffer mange beslutninger, som er bindende for bankerne. Disse afgørelser udarbejdes af Tilsynsrådet og vedtages af ECB's styrelsesråd.

Beslutningstagning
Retsgrundlag

Vi arbejder inden for en klart defineret retlig og politisk ramme. Denne ramme fastsætter, hvad vi kan gøre, hvad vi kan forvente af bankerne under vores tilsyn, og hvad de kan forvente af os.

Retsgrundlag
Bankunion

Det europæiske banktilsyn er en af de to søjler i bankunionen, der blev oprettet efter den finansielle krise i 2008. Bankunionen har til formål at skabe et mere gennemsigtigt, ensrettet og sikrere marked for banker.

Få mere at vide

Det europæiske banktilsyn – Hvad går det ud på?

Hvad er Den Fælles Tilsynsmekanisme? Hvordan fungerer den, og hvad laver vi? Få mere at vide i denne tre minutter lange introduktionsvideo.

Kontakt os

Har du spørgsmål om det europæiske banktilsyn og om det, vi laver? Her kan du finde svarene på de mest almindelige spørgsmål eller sende os dine egne.

GÅ PÅ OPDAGELSE PÅ VORES WEBSTED

Få mere at vide om, hvad vi laver

Tilsyn. Hvad går det ud på?

Læs vores explainers, hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi laver. Her forklares vigtige emner, som kan give dig en bedre forståelse af banktilsynet.

Tilsyn. Hvad går det ud på?

Deltag i vores initiativer for unge

De beslutninger, som vi træffer, kan have en indvirkning på din hverdag. Vi afholder arrangementer rundt om i Europa for at skabe direkte kontakt til unge mennesker og høre dine synspunkter og idéer.

Se vores seneste initiativer

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing