Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Kako ESB nadzire banke koje se služe financijskom tehnologijom?

27. ožujka 2018. (posuvremenjeno 13. studenoga 2019.)

Mnogima od nas sasvim je uobičajeno platiti kavu ili doznačiti novac pametnim telefonom. Banke se za pružanje tih inovativnih usluga služe financijskom tehnologijom.

Što je financijska tehnologija?

»Financijska tehnologija« krovni je naziv za sve vrste tehnoloških inovacija koje se upotrebljavaju za pružanje ili za potporu pružanju financijskih usluga. Zbog te pojave događaju se brojne promjene u financijskom sektoru, nastaju različiti novi poslovni modeli, aplikacije, procesi i proizvodi.

Tehnološke inovacije u samom su središtu poslovanja financijskotehnoloških poduzeća, koja mogu biti posebno aktivna na područjima platnih usluga, ocjenjivanja kreditne sposobnosti i automatiziranog investicijskog savjetovanja pomoću umjetne inteligencije, velikih podataka ili lanca blokova.

Na koji se način banke služe financijskom tehnologijom?

Poslovni modeli dijela novih banaka počivaju na financijskoj tehnologiji. Te se banke od tradicionalnih banaka razlikuju po tome što tehnologija za njih ima središnju ulogu, po tome što često postoje isključivo u digitalnom obliku te po inovativnom pristupu klijentima i poslovanju s njima. Automatizirano odobravanje kredita, mobilne aplikacije koje se jednostavno upotrebljavaju, moderan dizajn i snažna prisutnost na društvenim mrežama samo su neki alati kojima se te banke služe.

Istodobno i mnoge već postojeće banke istražuju načine upotrebe financijske tehnologije. U nekim slučajevima ulaze u partnerstva s financijskotehnološkim poduzećima ili ih preuzimaju kako bi se preobrazile te pružale inovativne usluge i proizvode.

Banke se služe financijskom tehnologijom kako bi ponudile unaprijeđene proizvode i usluge te tako poboljšale korisničko iskustvo. Financijska tehnologija može im pomoći i u razvoju internih procesa.

No jesu li banke koje se u tolikoj mjeri oslanjaju na financijsku tehnologiju sigurne?

Sve su banke, i tradicionalne i one koje se služe financijskom tehnologijom, izložene različitim rizicima. U načelu bi se novim tehnologijama trebala povećati učinkovitost i otpornost i novih i tradicionalnih infrastruktura banaka te bankama omogućiti da širem krugu klijenata ponude raznolike proizvode i usluge. Ipak, mogli bi se povećati i određeni postojeći rizici.

Uvođenje odgovarajućih procesa upravljanja rizicima odgovornost je samih banaka koje su tim rizicima izložene, bez obzira na njihov poslovni model. Među rizicima su i oni novi, povezani s financijskom tehnologijom. Stoga će ih nadzorna tijela u procjeni banaka uzeti u obzir.

Kakav je pristup ESB‑a nadzoru banaka koje se služe financijskom tehnologijom?

ESB i nacionalna nadzorna tijela slijede jedinstveno glavno načelo koje glasi: »jednako poslovanje, jednaki rizici, jednak nadzor«. Drugim riječima, banke koje se služe financijskom tehnologijom nadziremo jednako kao i tradicionalne banke. Umjesto na tehnologiju kojom se banke služe usredotočujemo se na specifične rizike koje ona nosi.

ESB pomno prati tehnološke inovacije u financijskom sektoru i njihove eventualne posljedice za nadzor banaka. U tom svjetlu procjenjujemo utjecaj financijske tehnologije i tržišnog natjecanja s nebankovnim financijskim institucijama na poslovne modele banaka.

Kako se izdaju odobrenja za rad bankama koje se služe financijskom tehnologijom?

Svaki subjekt koji želi pružati bankovne usluge bez obzira na svoj poslovni model mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga. U europskom nadzoru banaka ta odobrenja izdaje ESB.

S obzirom na sve veći broj financijskotehnoloških poduzeća koja podnose zahtjev za odobrenje za rad, ESB je 2018. objavio Vodič o ocjenama zahtjeva financijskotehnoloških banaka za izdavanje odobrenja za rad. U vodiču se jasno objašnjava kako se ocjenjuju zahtjevi za odobrenja za rad te on služi kao pomoć nadzornicima u ocjeni specifičnih aspekata financijskotehnoloških poslovnih modela. Treba ga tumačiti zajedno s općim ESB‑ovim vodičima o ocjenama zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i o procjenama sposobnosti i primjerenosti.

Odobrenja
Prijava povreda, tzv. zviždanje