Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što je kvalificirani udjel?

18. ožujka 2016.

Udjel u banci može se nazvati »kvalificiranim udjelom« ako predstavlja 10 % ili više dionica i/ili glasačkih prava u banci ili ako premašuje druge odgovarajuće pragove (20 %, 30 % ili 50 %). Osim toga, stjecanje prava na imenovanje (većine) članova upravljačkog tijela te druga sredstva kojima se omogućuje značajan utjecaj na upravljanje bankom također se smatraju »kvalificiranim udjelom«.

ESB je kao europsko nadzorno tijelo za bankarstvo odgovoran za odobravanje predloženih stjecanja kvalificiranih udjela u svim bankama država sudionica.

Zašto je za stjecanje kvalificiranih udjela potrebno prethodno odobrenje?

Postupkom odobrenja nastoji se osigurati da pristup bankovnom sustavu imaju samo prikladni dioničari kako bi se izbjegle smetnje u funkcioniranju bankovnog sustava.

Procjenom se posebno nastoji osigurati da predloženi stjecatelj uživa dobar ugled i da je financijski dovoljno stabilan, da će predmetna banka i dalje ispunjavati svoje bonitetne zahtjeve te da se transakcija ne financira novcem stečenim kaznenim djelima.

Tko može steći kvalificirani udjel?

Općenito govoreći, svatko tko ispunjava kriterije procjene može steći kvalificirani udjel. To obuhvaća i fizičke i pravne osobe.

Koji su kriteriji procjene?

Kriteriji su usklađeni na europskoj razini. U Direktivi o kapitalnim zahtjevima (CRD) određeno je pet kriterija prema kojima se procjenjuje predloženo stjecanje.

Ugled predloženog stjecatelja Ima li predloženi stjecatelj potrebni integritet i vjerodostojnost (na primjer nije ranije kažnjavan i nije stranka u sudskom postupku)? Drugi je aspekt stjecateljeva stručnost, na primjer njegovo iskustvo u upravljanju i/ili ulaganju u financijskom sektoru.
Ugled i iskustvo predloženih novih rukovoditelja Namjerava li stjecatelj promijeniti sastav upravljačkih tijela banke? Ako namjerava, potrebno je provesti procjenu primjerenosti i sposobnosti novih članova.
Financijska stabilnost stjecatelja Hoće li predloženi stjecatelj moći financirati predloženo stjecanje i održati stabilnu financijsku strukturu u doglednoj budućnosti? Pritom treba utvrditi tko će biti odgovoran za ispunjavanje dodatnih kapitalnih zahtjeva za predmetnu banku.
Utjecaj na banku Hoće li banka i dalje moći ispunjavati bonitetne zahtjeve? Banka se, na primjer, ne bi trebala dovesti u nepovoljno stanje jer je stjecanje djelomično financirano zaduživanjem. Nadalje, struktura stjecatelja ne bi smjela biti toliko složena da nadzorno tijelo ne može učinkovito nadzirati banku.
Rizik povezanosti s pranjem novca ili s financiranjem terorizma Može li se utvrditi da financijska sredstva o kojima je riječ nisu stečena kaznenim djelima i nisu povezana s terorizmom? Pri procjeni se u obzir uzima i bi li se stjecanjem mogao povećati rizik pranja novca ili financiranja terorizma.

Kako se donose odluke?

Predloženi stjecatelj obavještava nacionalno nadzorno tijelo predmetne banke da namjerava steći kvalificirani udjel. Nacionalno nadzorno tijelo provodi početnu procjenu i sastavlja nacrt prijedloga koji upućuje ESB-u. ESB u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelom provodi vlastitu procjenu te o njezinim rezultatima obavještava predloženog stjecatelja i nacionalno nadzorno tijelo ili nacionalna nadzorna tijela.

Procjena ne bi trebala trajati dulje od 60 radnih dana. Ako su potrebne dodatne informacije, to se razdoblje može produljiti za 20 radnih dana, a u određenim slučajevima i za 30.

Što ako dvoje stjecatelja (ili više njih) istodobno želi steći kvalificirane udjele u istoj banci?

Ako ESB istodobno zaprimi više obavijesti, mora s njima postupati ravnopravno. ESB se ne očituje o tome kojem bi predloženom stjecatelju trebalo dati prednost i omogućiti stjecanje kvalificiranog udjela u banci. Zadaća je ESB-a osigurati da svaki predloženi stjecatelj zadovoljava pet spomenutih kriterija. Ako više predloženih stjecatelja ispunjava kriterije procjene, konačnu odluku o stjecatelju koji će steći kvalificirani udjel donose vlasnici banke.

Može li ESB zadati neke uvjete kada odlučuje o kandidatima?

Može, bilo na prijedlog nacionalnog nadzornog tijela bilo samoinicijativno, no svi uvjeti koji se zadaju predloženim stjecateljima moraju biti povezani s pet kriterija procjene. Ako bi uvjeti mogli nepovoljno utjecati na prava predloženog stjecatelja, održat će se saslušanje kako bi se predloženom stjecatelju pružila prilika da reagira.

Što ako kandidat za stjecatelja dobije nepovoljan odgovor?

Ako se predloženo stjecanje odbije ili ako predloženi stjecatelj smatra da je odluka na bilo koji način nepovoljna, ima je pravo osporiti pred Administrativnim odborom za preispitivanja ESB-a. Ako predloženi stjecatelj nije zadovoljan ishodom tog postupka, može podnijeti žalbu Sudu Europske unije.

Što ako se dva poduzeća spoje? Je li i tada potrebno provesti procjenu stjecanja kvalificiranog udjela?

Procjena je potrebna ako spajanjem jedna banka dobije 10 % ili više dionica i/ili glasačkih prava u drugoj banci ili ako premaši druge odgovarajuće pragove određene u Direktivi o kapitalnim zahtjevima (20 %, 30 % ili 50 %).

No ako spajanjem ne dođe do stjecanja kvalificiranog udjela, mjere koje će se poduzeti ovise o nacionalnom pravu. U nekim je državama članicama potrebno prethodno odobrenje spajanja, a u nekim nije.

Prijava povreda, tzv. zviždanje