Menu


Organisation og ledelse

ECB er i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder ansvarlig for at sikre, at det europæiske banktilsyn inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme sker effektivt og konsekvent.

Organisation

Læs mere om, hvordan tilsynet er organiseret i ECB, og hvem der deltager i det daglige arbejde.

Tilsynsrådet og Styringsudvalget


Ledelse

Læs mere om, hvordan tilsynsafgørelserne træffes og af hvem.

Beslutningstagning


Tilsynsgebyrer

Hvad er tilsynsgebyrer? Hvordan beregnes de? Hvem betaler og hvordan?

Gebyrer