SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er misligholdte lån?

12. september 2016 (opdateret 14. januar 2021)

En af prioriteterne i ECB's tilsynsarbejde er at forebygge og håndtere misligholdte lån i den europæiske banksektor. Hvad indebærer disse lån, og hvorfor er de "dårlige"?

Lad os først se nærmere på, hvad bankvirksomhed er. En af bankens kerneopgaver er at yde lån, så virksomheder kan investere og skabe arbejdspladser, og vi kan købe ting som fx en bil eller en bolig. Banken tjener siden penge på renten, den tager for disse lån.

Når låntager har en sund økonomi og betaler de aftalte afdrag og renter efter planen, er lånet ikke misligholdt. Men der er altid en risiko for, at låntager ikke kan betale lånet tilbage inden for det aftalte tidsrum. Hvis dette sker, eller det anses for sandsynligt, at det sker, skal banken klassificere lånet som "misligholdt". Misligholdte lån kaldes ofte for "dårlige lån".

Hvornår bliver et lån til et misligholdt lån?

Et lån bliver til et misligholdt lån, når der er forhold, der tyder på, at låntager sandsynligvis ikke kan betale lånet tilbage, eller hvis der er gået over 90 dage, uden at låntager betaler de aftalte afdrag. Dette kan ske, når en låntager mister sit arbejde og derfor ikke kan betale sit boliglån som aftalt, eller når en virksomhed er i økonomiske vanskeligheder.

Bankerne er nødt til at kaste et grundigt blik på de lån, de har ydet, og på et tidligt tidspunkt identificere de lån, der risikerer at blive misligholdt. Dette kaldes "indregning af misligholdte lån".

Hvorfor er misligholdte lån dårlige?

Misligholdte lån er en uomgængelig kendsgerning for bankerne, eftersom der hele tiden er folk, der mister deres arbejde, og virksomheder, der løber ind i økonomiske vanskeligheder. Men det medfører altid omkostninger for banken, så bankerne er nødt til at holde omfanget af dårlige lån nede på et minimum.

Misligholdte lån belaster bankerne på to måder. De svækker bankernes rentabilitet, fordi de medfører tab, så bankerne tjener mindre på deres udlånsvirksomhed. For at forberede sig på disse tab er bankerne også nødt til at bogføre hensættelser. Det betyder, at de skal sætte penge til side til at dække de tab, de forventer at få. Bankerne kan så ikke længere råde over disse penge til at yde nye lån eller absorbere andre tab. Dette reducerer bankernes indtjening yderligere og svækker deres situation.

Har en bank for mange misligholdte lån, kan den ikke yde virksomheder den kredit, de har brug for til at investere og skabe arbejdspladser. Hvis dette sker for mange banker i større omfang, kan det påvirke hele økonomien.

Hvordan kan en bank undgå at akkumulere misligholdte lån?

Først og fremmest bør banken forsøge helt at undgå at yde alt for risikable lån. Den bør overholde sunde udlånskriterier og foretage grundige vurderinger af låntagernes kreditværdighed for at sikre, at der kun ydes lån til kunder, som sandsynligvis vil betale dem tilbage.

Det er også vigtigt at have et egentligt overvågningssystem, så banken på et tidligt tidspunkt opdager det, hvis en låntager har økonomiske vanskeligheder. Så har banken stadig værktøjer, den kan tage i brug, til at rette op på situationen. I nogle tilfælde kan en simpel rådgivning til kunden om vedkommendes økonomi være nok til at hindre, at lånet misligholdes.

Bankerne bør også bogføre tilstrækkelige hensættelser i god tid.

Vil coronakrisen medføre flere misligholdte lån?

Coronakrisen har været et hidtil uset stød til økonomien, og mange virksomheder kæmper for at overleve. Det er ikke alle virksomheder, der vil overleve krisen, og ikke alle husholdninger vil kunne tilbagebetale de lån, de har taget før eller under pandemien. Det betyder, at en stigning i misligholdte lån er uundgåelig, da ikke alle lån vil blive betalt tilbage fuldt ud.

For at minimere denne stigning har ECB gentagne gange understreget, at bankerne også i vanskelige tider kun bør give lån til kunder, som sandsynligvis vil betale lånet tilbage. ECB har også mindet bankerne om, at de skal holde grundigt øje med risiciene, så de kan identificere og håndtere misligholdte lån i god tid.

Tilsyn. Hvad går det ud på? Skaber foranstaltningerne til at afhjælpe pandemien zombievirksomheder?

Hvad kan en bank gøre for at nedbringe sin beholdning af misligholdte lån?

Ud over at bogføre tilstrækkelige hensættelser bør bankerne aktivt forsøge at afvikle misligholdte lån.

En mulighed er at genforhandle lånevilkårene og fx give låntager mere tid til at betale lånet tilbage. Det kan betyde, at en person eller virksomhed med midlertidige vanskeligheder kan overleve økonomisk og i sidste ende betale lånet tilbage.

Banken kan også beslutte at sælge sine dårlige lån til investorer, der normalt vil kræve et fradrag i værdien. Den får måske et tab i en sådan transaktion, men en fuldstændig afskrivning ville typisk give et endnu større tab.

Hvis ingen af forsøgene på at finde en løsning giver resultat, fx fordi låntager er insolvent, kan banken gå rettens vej i et forsøg på i det mindste at få nogle af pengene tilbage.

I nogle tilfælde kan den også lade misligholdte lån overgå til en afviklingsbank. Afviklingsbanker er porteføljeadministrationsselskaber, som typisk er oprettet af staten med det konkrete formål at håndtere misligholdte lån. De giver bankerne mulighed for at rense deres balance for misligholdte lån og hurtigere genoprette deres udlånskapacitet. Afviklingsbanken sørger derefter for at inddrive de udlånte penge, sælge lånene til investorer, eller den tager andre skridt.

Hvad kan tilsynsmyndigheden gøre?

Tilsynsmyndighederne har en stor interesse i håndteringen af misligholdte lån, fordi de svækker bankerne og udgør en risiko for deres soliditet. ECB har gjort dette problem til et fokusområde for tilsynsarbejdet og har givet bankerne omfattende vejledning om misligholdte lån og tilsynets forventninger.

Whistleblowing