SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er – og hvordan fungerer – en forebyggende rekapitalisering?

27. december 2016 (updated 2 May 2018)

Hvad er en forebyggende rekapitalisering?

En forebyggende rekapitalisering vil sige en stats tilførsel af egenkapital til en solvent bank, når dette er nødvendigt for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og fastholde finansiel stabilitet. Der er tale om en ekstraordinær foranstaltning, som er betinget af endelig godkendelse i henhold til EU's statsstøtteregler. Den udløser ikke en afvikling af banken.

Hvilken rolle spiller ECB ved en forebyggende rekapitalisering?

Forebyggende rekapitaliseringsforanstaltninger er kun mulige, hvis banken er solvent. Inden for de rammer, der gælder for forebyggende rekapitalisering, bliver ECB i sin egenskab af kompetent myndighed for de signifikante banker bedt om at bekræfte, at banker, som centralbanken fører direkte tilsyn med, er solvente.

Desuden er forebyggende rekapitalisering begrænset til en kapitaltilførsel svarende til den, der er nødvendig til at udligne et kapitalunderskud i det negative scenario af en stresstest. ECB bliver bedt om at bekræfte, at banken har et kapitalunderskud – og at fastsætte omfanget af dette underskud – i henhold til det negative scenario i den mest relevante stresstest udført at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i forbindelse med tilsynskontrol- og evalueringsprocessen og samtidig at bekræfte, at banken ikke har et kapitalunderskud i samme stresstests basisscenario.

Hvordan kan en bank opnå en forebyggende rekapitalisering?

Banken anmoder de statslige myndigheder om en forebyggende rekapitalisering.

ECB informeres i sin egenskab af kompetent myndighed herom, og anmodes om at bekræfte, at banken er solvent. ECB bliver også bedt om at fastsætte omfanget af bankens kapitalunderskud i henhold til det negative scenario i den relevante stresstest.

Når myndighederne har modtaget denne bekræftelse, kan de starte processen. Forebyggende rekapitaliseringsforanstaltninger er betingede af Europa-Kommissionens (Generaldirektoratet for Konkurrence) endelige godkendelse i henhold til statsstøttereglerne.

Whistleblowing