SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynspraksis

Vi sikrer, at bankerne kan udføre deres vigtige funktion

Vi samarbejder med de nationale tilsynsmyndigheder om at gøre banksystemet i Europa sikkert og sundt. I dette afsnit kan du læse mere om vores praksis, hvilke banker vi fører tilsyn med, og hvilke foranstaltninger vi har til vores rådighed.

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen

Som tilsynsmyndighed vurderer vi bankernes risici og kontrollerer, at bankerne er i stand til at håndtere disse risici korrekt. Det kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen eller SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Den har til formål konsekvent at vurdere bankernes risikoprofiler og beslutte, hvilke tilsynsforanstaltninger der er behov for.

Mere om SREP

Tilsynsprioriteter

Tilsynsprioriteterne er de områder, vi vil have fokus på i det kommende år. De defineres hvert år, men kan når som helst tages op til fornyet overvejelse, hvis udviklingen med hensyn til risici nødvendiggør det. Tilsynsprioriteterne er baseret på vores vurdering af de største risici og sårbarheder hos institutterne under tilsyn.

Mere om vores tilsynsprioriteter

Banker under tilsyn

Vi fører direkte tilsyn med de største banker i deltagerlandene. Det sker i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder. De fører også tilsyn med de mindre banker i deres lande.

Se, hvilke banker vi fører tilsyn med

Stresstest

Vi anvender stresstest til at vurdere, hvor godt bankerne kan modstå finansielle og økonomiske stød. Stresstest bidrager til at identificere bankernes svagheder og håndtere dem tidligt i vores tilsynsdialog med bankerne.

Mere om stresstest

Tilsynsdata

Pålidelige og sammenlignelige data er grundlaget for vores arbejde. De er basis for vores efterfølgende beslutninger og handlinger. For at sikre gennemsigtighed offentliggør vi også regelmæssigt vores aggregerede banktilsynsstatistik.

Tilsynsdata

Fælles tilsynsteam

De ansatte i ECB Banktilsyn og i de nationale tilsynsmyndigheder arbejder sammen om det direkte tilsyn med signifikante banker. En af de vigtigste former for samarbejde er de fælles tilsynsteam. De varetager det daglige tilsynsarbejde og fremmer en fælles tilsynskultur og et ensartet tilsyn.

Mere om de fælles tilsynsteam

Læs mere om vores praksis

Tilsynsforanstaltninger

Vores tilsynsforanstaltninger skal sikre, at de banker, vi fører tilsyn med, overholder tilsynskravene. Vores foranstaltninger tilskynder bankerne til at tage de skridt, der er nødvendige for at håndtere eventuelle problemer så tidligt som muligt.

Tilsynsforanstaltninger
Håndhævelse

Hvis bankerne ikke overholder tilsynskravene eller vores tilsynsforanstaltninger, kan vi også pålægge håndhævelsesforanstaltninger. Vi kan kun pålægge foranstaltningerne i tilfælde af vedvarende overtrædelser.

Håndhævelse
Sanktioner

Formålet med sanktioner er at straffe forseelser og at virke afskrækkende på både den pågældende bank og på hele banksektoren. Vores sanktioner har også til formål at fremme en kultur, hvor reglerne overholdes, i det europæiske banksystem.

Sanktioner
Tilladelser

Inden for det europæiske banktilsyn er ECB ansvarlig for banktilladelser. I den forbindelse anvender ECB EBA's fælles regelsæt og efter behov national ret. ECB samarbejder også med nationale tilsynsmyndigheder om at sikre en konsekvent tilgang og høje standarder på tværs af landene.

Tilladelser
Fit & proper-vurderinger

Egnede ledelsesmedlemmer er afgørende for, at en bank kan fungere korrekt. Derfor skal bankerne løbende sikre egnetheden. ECB fungerer som adgangskontrollør og vurderer egnetheden af alle medlemmer af ledelsesorganerne i alle banker under dens direkte tilsyn.

Fit & proper-vurderinger
Administrativ revision

Uden at dette berører retten til at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen), kan ECB's afgørelser, herunder afgørelser, som pålægger bøder eller håndhævelses- eller tilsynsforanstaltninger, revideres af Det Administrative Klagenævn efter anmodning fra den berørte bank. 

Det Administrative Klagenævn

Covid-19

Vores reaktion på pandemien

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

Læs mere om, hvordan du deler oplysninger med os

Banktilsynsportal

Portalen er bankernes indgang til vores onlinetjenester vedrørende banktilsyn. Via portalen kan man indsende oplysninger og kommunikere med banktilsynet.

Banktilsynsportal

Whistleblowing

Brug vores whistleblowingplatform til at indberette mistanke om, at en bank under tilsyn, en national tilsynsmyndighed eller ECB har overtrådt EU's banktilsynslovgivning.

Mere om whistleblowing

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing