SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Litauen: En høj tilsynsstandard er vigtig

29-12-2014

Når Litauen indfører euro 1. januar 2015 bliver landet også medlem af Den Fælles Tilsynsmekanisme. Ingrida Šimonytė, næstformand for Lietuvos bankas, bliver medlem af Tilsynsrådet. I et webinterview beskriver hun Litauens banksektor i hovedtræk og taler om udfordringerne for ECB's banktilsyn.

Hvad betyder det for Litauen, at landet er blevet fuldgyldigt medlem af euroområdet og Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM)? Hvordan er det at være blevet medlem af Tilsynsrådet?

Da vi har haft en currency board-ordning siden 1994, og litasen har været knyttet til euroen siden februar 2002, har det altid været en hovedmilepæl i vores europæiske integrationsproces at blive fuldgyldigt medlem af euroområdet så hurtigt som muligt.

Derfor har målet om et hurtigt medlemskab af euroområdet været en naturlig strategi, især da vores land har gjort en stor indsats for at bevare tilknytningen til euroen under krisen i 2008-2009. Medlemskab af euroområdet betyder, at valutarisiko og transaktionsomkostninger helt forsvinder, og banksektoren bliver endnu mere modstandsdygtig.

Det er heldigt, at vi kommer med i Den Fælles Tilsynsmekanisme og Tilsynsrådet næsten helt fra starten, da det vil betyde, at der er mindre behov for tilpasning, end det ellers havde været tilfældet. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de øvrige medlemmer om de opgaver, SSM er blevet oprettet for at udføre.

Den omfattende vurdering var en slags forpremiere på ECB's direkte tilsyn med de tre største litauiske banker. Hvordan er bankerne forberedt på overgangen? Hvad var Deres rolle i denne proces?

To af de største banker har søsterbanker i Estland og Letland, så det var en horisontal øvelse for dem og SEB- og Swedbankkoncernen, selv om de som koncern ikke hører under SSM-paraplyen. Den tredje bank – DNB – deltog også i den vurdering, der blev foretaget i Estland. Der var mulighed for synergi på mange måder. Bankerne klarede det godt, og der var kun mindre korrektioner, selv under stressscenariet. Under alle omstændigheder lå kapitalen stadig et godt stykke over minimumsgrænsen. Dette skyldes, at de alle anlagde en meget forsigtig tilgang efter den globale krise, hvor de indregnede potentielle tab på grundlag af meget konservative forudsætninger, så der reelt ikke var behov for justeringer på nuværende tidspunkt. Jeg er ikke i tvivl om, at vi tiltræder SSM på et meget holdbart grundlag.

Litauens centralbank spillede en meget stor rolle i processen, idet vi havde mindre tid til øvelsen end andre lande, fordi vi startede senere. Derfor var vi ikke kun involveret i koordinering og tilsyn. Vi udførte også dele af gennemgangen af aktivkvaliteten, for at det kunne nås til tiden, og for at processen kunne være omkostningseffektiv, da det var en udfordring for lokale revisorer og konsulenter at stille et tilstrækkeligt antal medarbejdere til rådighed med så kort varsel.

Hvad kendetegner især Litauens banksektor, og hvilken effekt får ECB's tilsyn?

Som nævnt ligner banksektoren i sin struktur de øvrige baltiske landes banksektor. Selv navnene på de store banker er stort set ens. Banksektoren er domineret af datterselskaber af nordiske banker, og de tre største banker har ca. 70 pct. af markedsandelen. Der er nogle enkelte mindre banker, som ikke falder inden for definitionen på en systemisk vigtig institution, og nogle filialer.

Banksektoren viste sig modstandsdygtig under krisen, hvor tab i de fleste tilfælde blev indregnet øjeblikkeligt, og kapitalen er blevet styrket. Der var dog nogle mindre banker, som måtte afvikles i 2011-2013 på grund af ledelsessvigt, men det havde ingen negative afsmittende virkninger, og banksektoren som helhed blev endnu mere modstandsdygtig og forsigtig.

De tilsynsmæssige kapitalprocenter i banker i Litauen ligger stadig betydeligt over minimumskravene. Eksempelvis var banksektorens solvensprocent 20,7 pct. pr. 1. oktober 2014.

Litauens tre signifikante banker er alle datterselskaber af udenlandske bankkoncerner, der har hovedkontor i ikke-deltagende lande. Hvordan vil samarbejdet med tilsynsmyndighederne i disse bankers hjemlande fungere under SSM?

Samarbejdet mellem den litauiske centralbank og de konsoliderende tilsynsmyndigheder for de tre største banker, som er beliggende i Sverige og Norge, blev tilrettelagt for længe siden og er et godt eksempel på grænseoverskridende tilsyn. Tilsynskollegierne har sørget for en effektiv og velorganiseret dialog mellem de nationale tilsynsmyndigheder og opfylder helt klart deres formål.

Inden for SSM bliver ECB fuldt medlem af disse kollegier og viderefører og bidrager herved til de konstruktive erfaringer. De nationale tilsynsmyndigheder fra de deltagende lande, herunder den litauiske centralbank, vil fortsat deltage i tilsynskollegierne som observatører og vil give ECB deres fulde støtte i dens aktive deltagelse i kollegiernes aktiviteter. De seneste møder i disse kollegier, som ECB har deltaget i, har allerede vist, at det konstruktive samarbejde vil fortsætte i samme ånd.

Hvad ser De generelt som de vigtigste udfordringer for det europæiske banktilsyn?

Jeg mener, det er vigtigt, at ECB er en tilsynsmyndighed, som både sikrer en høj tilsynsstandard og en fair behandling af bankerne under tilsyn.

Der bør ikke være nogen tvivl om tilsynets stramhed og integritet, men samtidig bør en forenklet universaltilgang undgås. Afgørelserne skal være tydelige og forståelige. De banker, der er under tilsyn, skal have noget at skulle have sagt, og der bør sikres et højt samarbejdsniveau.

De er en af de yngste ledere i Litauen og har allerede opnået meget i Deres karriere. Hvad motiverer Dem, og hvor får De Deres inspiration fra?

Der var mange unge, som kom ind i institutionerne og virksomhederne, da Litauen genvandt sin selvstændighed og kæmpede for at opbygge institutionelle rammer og et erhvervsliv af vestlig standard. Da jeg var barn under den sovjetiske besættelse, drømte jeg om dagen, hvor mit land blev frit og kunne arbejde hen imod demokrati- og velstandsstandarder, som vi vidste fandtes på den anden side af jerntæppet. Jeg er heldig, at drømmen gik i opfyldelse, og at jeg har kunnet spille en rolle i denne fantastiske overgang. Den enorme forandring, vi har skabt indtil videre, er den største motiverende faktor for mig og mine ligesindede.

Whistleblowing