SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan fører ECB tilsyn med banker, der bruger fintech?

27. marts 2018 (opdateret 13. november 2019)

For mange af os er det i dag normalt at betale for en kop kaffe eller overføre penge ved hjælp af vores smartphone. Bankerne benytter sig af fintech til at stille disse innovative tjenester til rådighed.

Hvad er fintech?

Fintech (en forkortelse af finansiel teknologi) er en paraplybetegnelse for alle former for teknologisk innovation, der anvendes til at understøtte eller levere finansielle tjenesteydelser. Fintech fører til mange ændringer i den finansielle sektor og giver anledning til en række nye forretningsmodeller, applikationer, processer og produkter.

Teknologidrevet innovation udgør kernen i fintech-virksomheders aktiviteter. Det kan især være inden for områder som betalingstjenester, credit scoring og automatiseret investeringsrådgivning, hvor de gør brug af kunstig intelligens, big data eller blockchain.

Hvordan bruger bankerne fintech?

Nogle nye banker har forretningsmodeller, som er meget afhængige af fintech. Det, der adskiller disse banker fra traditionelle banker, er teknologiens centrale rolle, at de ofte kun er digitale banker, og de innovative måder, hvorpå de når ud til kunderne og betjener dem. Automatiseret godkendelse af lån, brugervenlige mobilapps, moderne design og en stærk tilstedeværelse på de sociale medier er nogle af de værktøjer, som disse banker gør brug af.

Samtidig er også mange eksisterende banker i gang med at undersøge, hvordan de kan bruge fintech. I nogle tilfælde indgår de partnerskaber med – eller de erhverver – fintech-virksomheder for at ændre deres profil og kunne levere innovative tjenesteydelser og produkter.

Med fintech ønsker bankerne at forbedre kundens oplevelse ved at tilbyde bedre produkter og tjenesteydelser. Fintech kan også være med til at forbedre bankernes interne processer.

Med al den teknologi er de banker, der bruger fintech, så sikre?

Alle banker – både traditionelle banker og banker, der bruger fintech – er eksponeret for forskellige former for risiko. I princippet kan nye teknologier gøre både nye og mere etablerede bankers infrastruktur mere effektiv og robust, da bankerne kan tilbyde forskellige produkter og tjenesteydelser til et bredere spektrum af kunder. De kan dog også forstærke visse eksisterende risici.

Uanset hvilken forretningsmodel en bank anvender, er banken selv ansvarlig for at indføre tilstrækkelige risikostyringsprocesser for at imødegå de risici, den er eksponeret for. Heriblandt nye fintech-relaterede risici. Tilsynsmyndighederne vil derfor tage disse i betragtning, når de vurderer bankerne.

Hvordan fører ECB tilsyn med banker, der bruger fintech?

ECB og de nationale tilsynsmyndigheder følger et fælles overordnet princip: “samme branche, samme risici, samme tilsyn”. Med andre ord fører vi tilsyn med de banker, som bruger fintech, på samme måde som med traditionelle banker. Vi er neutrale med hensyn til den teknologi, bankerne anvender, og fokuserer i stedet på de specifikke risici, der er involveret.

ECB følger nøje den teknologiske innovation i den finansielle sektor og den betydning, den måtte have for banktilsynet. I den forbindelse vurderer vi, hvilken betydning fintech og konkurrencen fra ikke-banker har på bankernes forretningsmodeller.

Hvilken licens har banker, der bruger fintech?

Alle enheder, der ønsker at tilbyde bankydelser, kan uanset forretningsmodel ansøge om en licens til udøvelse af bankvirksomhed. Inden for det europæiske banktilsyn udstedes disse licenser af ECB.

I lyset af det stigende antal fintechvirksomheder, der søger om licens til at udøve bankvirksomhed, udgav ECB i 2018 vejledningen guide to assessments of fintech bank licence applications. Vejledningen forklarer tydeligt, hvordan ansøgninger vurderes, og hjælper tilsynsmyndighederne med at vurdere specifikke aspekter af fintechforretningsmodeller. Den bør læses sideløbende med ECB's generelle vejledninger om vurdering af licensansøgninger og vurdering af egnethed og hæderlighed.

Tilladelser
Whistleblowing