Menu

Retlige & politiske rammer

I rollen som banktilsynsmyndighed arbejder ECB inden for klart definerede retlige og politiske rammer. Her opstilles de tilsynsmæssige forpligtelser for de banker, der er underlagt det europæiske banktilsyn. De fastsætter også tilsynsmyndighedernes beføjelser og forventninger. Rammerne omfatter EU's overordnede banklovgivning samt ECB's mere specifikke retsakter og politikdokumenter.

Europæisk banklovgivning

EU's banklovgivning

Få mere at vide om de EU-retsakter, som ligger til grund for den måde, bankerne opererer og afvikles på, og som tilsynsmyndighederne anvender i deres arbejde.

EU's banklovgivning


Retlig ramme

ECB's retsgrundlag

Se nærmere på det retsgrundlag, som fastlægger ECB's tilsynsbeføjelser, og de retsakter, som ECB kan vedtage som et af de tilsynsmæssige værktøjer.

ECB's retsgrundlag


Legal framework

Digital samling af retsakter

Gå på opdagelse i samlingen af relevante EU-retsakter om banktilsyn. De findes på forskellige sprog i Eur-Lex.

Digital samling af retsakter


Tilsynsmæssige politikdokumenter

Tilsynsmæssige politikdokumenter

Læs om, hvordan ECB bruger forskellige dokumenter og kanaler til at kommunikere og vejlede om sin tilsynspolitik.

Tilsynsmæssige politikdokumenter


Offentlige høringer

Offentlige høringer

Få adgang til oplysninger om høringer om udkast til ECB's retsakter og politikdokumenter. ECB afholder disse høringer for at få feedback fra forskellige interessenter.

Offentlige høringer (findes kun på engelsk)


Aftalememoranda

Samarbejdsaftaler

Se nærmere på de samarbejdsaftaler, som ECB har indgået med henblik på at koordinere tilsynet med banker, som opererer på tværs af landegrænser, med tilsynsmyndigheder uden for det europæiske banktilsyn.

Samarbejdsaftaler