Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Všeobecné informace

Přispíváme k zachování bezpečného a zdravého bankovního systému v Evropě.

Evropské orgány bankovního dohledu přispívají k zachování bezpečného a zdravého bankovního systému. Děláme to proto, abyste si mohli být jisti, že banky dokážou ustát krizi.

Konzistentní a standardizovaný dohled v celé eurozóně pomáhá udržet vaše peníze v bezpečí a zajišťuje, že banky mohou plnit své životně důležité funkce a poskytovat úvěry lidem a firmám.

Jsme evropský bankovní dohled

Evropský bankovní dohled zahrnuje ECB a vnitrostátní orgány dohledu zúčastněných zemí. Po finanční krizi začala být potřeba účinněji dohlížet na banky naléhavější. Za účelem řešení této situace byl vytvořen evropský bankovní dohled, který začal fungovat v roce 2014.. Jedná se o jeden ze dvou pilířů bankovní unie EU.

Více informací o evropském bankovním dohledu

Dohlížíme na největší banky v zúčastněných zemích

Přímo dohlížíme na největší banky v zúčastněných zemích. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s vnitrostátními orgány dohledu. Ty dohlížejí také na menší banky ve svých zemích.

Více informací o bankách, nad nimiž vykonáváme dohled

Můžeme bankám, které nesplní požadavky, ukládat sankce

Přijímáme různá opatření, abychom zajistili dodržování pravidel a předpisů. Můžeme požadovat, aby banky držely více kapitálu, můžeme jim uložit sankce, pokud poruší pravidla, a můžeme udělovat a odebírat bankovní licence. Díky tomu je náš dohled účinný.

Více informací o našich úkolech

Zajišťujeme konzistentnost dohledu

Nové poznatky a pravidelné kontroly kvality nám pomáhají naše procesy neustále zlepšovat. Díky tomu jsou naše postupy účinnější. To nám pomáhá také dále harmonizovat dohled nad všemi bankami v zúčastněných zemích.

Více informací o našem přístupu

Jsme odpovědni evropským občanům

Dohled nad bankami je velkou odpovědností. Abychom tento úkol splnili, musíme být při rozhodování nezávislí. Ale to neznamená, že si můžeme dělat, co chceme. Jsme plně odpovědní Evropskému parlamentu a Radě EU a o svých rozhodnutích pravidelně podáváme zprávy.

Více informací o naší odpovědnosti

Historie evropského bankovního dohledu

Bankovní dohled ECB zahájil činnost v roce 2014. Zde naleznete více o klíčových meznících – od původního návrhu až po nejnovější vývoj.

Mezníky bankovního dohledu

Více informací o evropském bankovním dohledu

Rozhodování

Přijímáme řadu rozhodnutí, která jsou pro banky závazná. Tato rozhodnutí připravuje Rada dohledu a přijímá Rada guvernérů ECB.

Rozhodování
Právní rámec

Pracujeme v jasně vymezeném právním a politickém rámci. Tento rámec stanoví, co můžeme dělat, co můžeme očekávat od bank, nad kterými vykonáváme dohled, a co ony mohou očekávat od nás.

Právní rámec
Bankovní unie

Evropský bankovní dohled je jedním ze dvou pilířů bankovní unie, která vznikla po finanční krizi v roce 2008. Jejím cílem je vytvořit transparentnější, jednotnější a bezpečnější trh pro banky.

Více informací

Jak evropský bankovní dohled funguje

Co je jednotný mechanismus dohledu? Jak funguje a co dělá? Více informací naleznete v tomto tříminutovém úvodním videu.

Kontaktujte nás

Máte otázky týkající se evropského bankovního dohledu a jeho činnosti? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky nebo nám pošlete své vlastní.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více informací o tom, co děláme

Dohled: O čem je řeč...

Chcete-li si přečíst více o tom, co děláme, podívejte se na naše stránky „Dohled: O čem je řeč...“. Vysvětlují klíčová témata, která vám pomohou lépe porozumět bankovnímu dohledu.

Dohled: O čem je řeč...

Zúčastněte se našich iniciativ pro mládež

Rozhodnutí, která přijímáme, mohou ovlivňovat váš každodenní život. Pořádáme akce po celé Evropě, abychom měli přímý kontakt s mladými lidmi a vyslechli vaše názory a nápady.

Podívejte se na naše nejnovější iniciativy

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)