Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Organizace a řízení

Zajišťujeme účinný a konzistentní dohled

V ECB máme specializované týmy zabývající se záležitostmi z oblasti bankovního dohledu. Dále úzce spolupracujeme s vnitrostátními orgány dohledu. Společně zajišťujeme účinný a konzistentní dohled nad bankami.

Správa a řízení

Podívejte se na nejvyšší příčky naší organizační struktury a na pracovníky, kteří tyto funkce vykonávají.

Organizační struktura

Organizace

Více informací o struktuře bankovního dohledu v ECB.

Organizační struktura

Vnitrostátní orgány dohledu

Podívejte se, kdo má dohled na starosti na úrovni zúčastněných zemí.

Vnitrostátní orgány dohledu

Rozhodování

Zjistěte, jak jsou přijímána rozhodnutí v oblasti dohledu, kdo je zapojen a jak oddělujeme naši odpovědnost v oblasti měnové politiky a dohledu.

Rozhodování

Udržení důvěry

Za svou činnost neseme odpovědnost. Každý rok připravujeme zprávu o našich činnostech a pravidelně odpovídáme na dotazy členů Evropského parlamentu.

Odpovědnost

Pokrytí nákladů bankovního dohledu

Dohlížené banky hradí roční poplatek. Podívejte se, jak se tento poplatek vypočítává.

Poplatky za dohled

Jak probíhá výběr předsedy Rady dohledu?

Nový předseda Rady dohledu je jmenován na pětileté funkční období. Podívejte se, kdo je zapojen do výběru úspěšného kandidáta a co je k získání této funkce nezbytné.

TRANSPARENTNOST

Přístup k přehledu vystoupení členů Rady dohledu a dalším dokumentům

TÝDENNÍ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ A DALŠÍCH AKTIVIT

Díky týdennímu programu si můžete udržovat přehled o nadcházejících publikacích a událostech, včetně zasedání rozhodovacích orgánů, tiskových konferencí a veřejných vystoupení. Program aktualizujeme vždy v pátek.

Týdenní program

VEŘEJNÝ REGISTR DOKUMENTŮ

Vedle zveřejňování tiskových zpráv, projevů, rozhovorů a publikací poskytujeme přístup také k veřejnému registru dokumentů.

Přístup k dokumentům

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)