Menu


Organizace a řízení

ECB ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu odpovídá za účinné a konzistentní fungování evropského bankovního dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu.

Organizace

Seznamte se s tím, jak je dohled v ECB organizován a kdo se zabývá každodenní činností dohledu.

Kdo je kdo


Správa a řízení

Zde jsou k dispozici informace o tom, jakým způsobem a kdo přijímá rozhodnutí v oblasti dohledu.

Postup rozhodování


Poplatky za dohled

Co jsou poplatky za dohled? Jak jsou vypočítávány? Kdo je platí a jak?

Poplatky