Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je to preventivní rekapitalizace a jak funguje?

27. prosince 2016 (updated 2 May 2018)

Co je to preventivní rekapitalizace?

Pojem „preventivní rekapitalizace“ popisuje proces, při kterém stát poskytne solventní bance kapitálovou injekci, je-li to zapotřebí k nápravě závažného narušení ekonomiky daného členského státu a zachování finanční stability. Jedná se o výjimečné opatření podmíněné konečným schválením na základě rámce Evropské unie pro státní podporu. Uvedeným opatřením se neaktivuje řešení krize dané banky.

Jaká je při preventivní rekapitalizaci úloha ECB?

Preventivní rekapitalizaci lze poskytnout pouze solventním bankám. V rámci preventivní rekapitalizace je ECB jakožto příslušný orgán pro významné banky požádána o potvrzení platební schopnosti bank, nad kterými vykonává přímý dohled.

Dále se preventivní rekapitalizace omezuje na kapitálové injekce potřebné k řešení nedostatku kapitálu zjištěného na základě nepříznivého scénáře zátěžového testu. ECB je požádána, aby potvrdila, že banka má nedostatek kapitálu, a aby určila výši schodku, a to na základě nepříznivého scénáře nejrelevantnějšího zátěžového testu provedeného Evropským orgánem pro bankovnictví / v rámci procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu, a aby zároveň potvrdila, že základní scénář zátěžového testu v tomto případě nezjistil u banky nedostatek kapitálu.

Jak může banka dosáhnout preventivní rekapitalizace?

Banka o preventivní rekapitalizaci požádá státní orgány.

ECB je jakožto příslušný orgán informována a požádána o potvrzení, že je banka solventní. ECB je také požádána o určení výše nedostatku kapitálu na základě nepříznivého scénáře příslušného zátěžového testu.

Jakmile orgány toto potvrzení obdrží, mohou proces preventivní rekapitalizace zahájit. Opatření preventivní rekapitalizace jsou podmíněna konečným schválením Evropské komise (Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž) na základě pravidel státní podpory.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)