Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak ECB dohlíží nad bankami, které používají finanční technologie?

27. března 2018 (aktualizováno 13. listopadu 2019)

Pro mnohé z nás je nyní poměrně běžné zaplatit za kávu nebo převést peníze pomocí chytrého telefonu. K poskytování těchto inovativních služeb banky používají finanční technologie.

Co finanční technologie znamenají?

Finanční technologie je zastřešující termín pro jakýkoli druh technologické inovace používané na podporu nebo při poskytování finančních služeb. Ve finančním systému vedou k mnoha změnám, a vniká tak řada nových obchodních modelů, aplikací, procesů a produktů.

Finančnětechnologické podniky mají inovace založené na technologiích v samém středu své obchodní činnosti. Aktivní mohou být především v oblastech, jako jsou platební systémy, úvěrové bodování a automatizované investiční poradenství, a používají přitom umělou inteligenci, data velkého objemu nebo technologii blockchain.

Jak banky používají finanční technologie?

Některé nové banky mají obchodní modely, které se výrazně spoléhají na finanční technologie. Od tradičních bank je odlišuje to, že technologie u nich hrají ústřední úlohu, že mají často jen digitální přítomnost a jaké inovativní způsoby používají, když se chtějí dostat k zákazníkům a komunikovat s nimi. K nástrojům, které tyto banky využívají, patří automatizované schvalování úvěrů, uživatelsky vstřícné mobilní aplikace, moderní design a silná přítomnost na sociálních sítích.

Přitom možnosti využívání finančních technologií jsou předmětem zájmu také mnoha stávajících bank. V některých případech se spojují s finančnětechnologickými společnostmi – nebo je rovnou koupí –, aby výrazně přeměnily svůj profil a poskytovaly inovativní služby a produkty.

Prostřednictvím finančních technologií se banky snaží lépe uspokojovat zákazníky poskytováním dokonalejších produktů a služeb. Finanční technologie mohou bankám rovněž pomoci zlepšit jejich interní procesy.

Jsou banky používající v tak velké míře finanční technologie bezpečné?

Všechny banky – tradiční i ty, co používají finanční technologie – jsou vystaveny různým druhům rizika. V zásadě platí, že by nové technologie mohly zlepšit efektivitu a odolnost infrastruktur nových i zavedenějších bank, které by tak mohly nabízet rozmanitější produkty a služby širšímu spektru spotřebitelů. Mohly by ale také zvýraznit určitá stávající rizika.

Je na bankách samotných, a to bez ohledu na obchodní model, aby zavedly odpovídající procesy řízení rizik, kterým čelí. Patří k nim i nově se objevující rizika související s finančními technologiemi. Orgány dohledu je pak při hodnocení bank zohlední.

Jaký přístup má ECB k dohledu nad bankami, které používají finanční technologie?

ECB a vnitrostátní orgány dohledu se drží jedné obecné zásady: „nad stejným podnikáním se stejnými riziky je třeba stejného dohledu“. Jinými slovy, na banky, které využívají finanční technologie, dohlížíme stejným způsobem jako na tradiční banky. Máme neutrální postoj k technologiím, které banky používají, a namísto toho se soustředíme na související specifická rizika.

ECB pečlivě sleduje technologické inovace ve finančním odvětví a možné dopady, které mohou mít na bankovní dohled. V této souvislosti vyhodnocujeme vliv finančních technologií a konkurence nebank na obchodní modely bank.

Jak je to s licencemi pro banky, které využívají finančních technologií?

Jakýkoli subjekt, který chce nabízet bankovní služby, musí bez ohledu na svůj obchodní model zažádat o bankovní licenci. V evropském bankovním dohledu uděluje bankovní licence ECB.

Vzhledem k rostoucímu počtu finančnětechnologických podniků žádajících o licenci zveřejnila ECB v roce 2018 zásady pro hodnocení žádostí finančnětechnologických úvěrových institucí o bankovní licenci. Tyto zásady jasně vysvětlují, jak jsou licence hodnoceny, a pomáhají orgánům dohledu při hodnocení specifických aspektů finančnětechnologických obchodních modelů. Spolu s nimi je vhodné se řídit také všeobecnými zásadami ECB týkajícími se hodnocení žádostí o licenci a hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti.

Povolovací činnost
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)