Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Právní a dohledový rámec

Pracujeme v jasně vymezeném rámci.

Pracujeme v jasně vymezeném právním a dohledovém rámci. Tento rámec stanovuje obezřetnostní závazky bank, nad nimiž vykonáváme dohled, a pravomoci a očekávání orgánů dohledu. Sestává z všeobecného práva EU upravujícího činnost bank i z konkrétnějších dokumentů k politikám a z právních aktů ECB.

Právo EU upravující činnost bank

Seznamte se s pravidly, která jako orgány dohledu uplatňujeme a jež jsou stanovena v právních aktech EU upravujících fungování bank a řešení jejich krizí.

Právo EU upravující činnost bank

Právní rámec ECB

Seznamte se s právním základem, jenž vymezuje naše pravomoci v oblasti dohledu, a s právními nástroji, které můžeme přijímat v rámci souboru svých nástrojů v oblasti dohledu.

Právní rámec ECB

Digitální soubor právních aktů

Projděte si soubor příslušných právních aktů Unie v oblasti bankovního dohledu. Jsou v různých jazycích k dispozici na stránkách Eur-Lex.

Digitální soubor právních aktů

Dokumenty v oblasti politiky dohledu

Podívejte se, jak používáme různé dokumenty a kanály pro komunikaci a sdělování pokynů týkající se našich politik v oblasti dohledu.

Dokumenty v oblasti politiky dohledu

Veřejné konzultace

Při formulování zásad a právních požadavků se obracíme formou konzultací na veřejnost a odborníky. Zde naleznete více informací o minulých a současných konzultacích. Jejich smyslem je získat odezvu na návrhy právních aktů a dokumentů ECB v oblasti politiky dohledu.

Veřejné konzultace

Memoranda o porozumění

Podívejte se na dohody o spolupráci, které jsme uzavřeli s orgány dohledu mimo evropský bankovní dohled s cílem koordinovat dohled nad přeshraničními bankami.

Memoranda o porozumění
VÍCE

Online přístup k právním předpisům EU a dodržování obecných pokynů a doporučení EBA

EUR-Lex

Veškeré právní akty ECB jsou k dispozici ve všech příslušných úředních jazycích EU a jsou dostupné na portálu EUR-Lex, oficiální online vstupní bráně k právním předpisům EU, zajišťující přístup k právním dokumentům EU.

EUR-Lex

Dodržování obecných pokynů a doporučení EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydává obecné pokyny a doporučení. Informace o nich a také o tom, jak je dodržujeme, jsou k dispozici zde.

Dodržování obecných pokynů a doporučení EBA

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)