Co jsou to špatné úvěry?

12. září 2016 (aktualizováno 15. března 2018)

Non-performing loans

Jedním z hlavních úkolů banky je poskytovat úvěry, díky kterým mohou podniky investovat a vytvářet pracovní místa. Díky úvěrům mohou také fyzické osoby koupit například automobil, dům nebo novou televizi. Banka poté vydělá peníze z úroků, které získá z těchto úvěrů.

Poskytování úvěrů ale není bez rizika, protože banka nikdy nemá jistotu, že podnik nebo fyzická osoba částku splatí v dohodnutém termínu. Pokud dlužník přestane splácet úvěr nebo úroky, musí banka po určité době tento úvěr klasifikovat jako „špatný úvěr“ neboli „úvěr v selhání“.

Z úvěru bez selhání banka získá úrokové výnosy, díky kterým může dosáhnout zisku a poskytovat další úvěry, zatímco ze špatného úvěru zpravidla ne.

Kdy se z úvěru stane špatný úvěr?

Evropské orgány dohledu obecně považují úvěr za špatný, pokud existují náznaky, že dlužník úvěr pravděpodobně nesplatí kvůli finančně tíživé situaci, nebo pokud nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. To se může stát například když člověk ztratí práci a nemůže pak řádně splácet hypotéku nebo když se podnik dostane do finančních těžkostí.

K tomu často dochází, pokud se dlužník potýká s nečekanými finančními potížemi, například když kvůli ztrátě zaměstnání nemůže splácet hypotéku podle původního plánu nebo když se podnik dostane do finančních problémů.

V nejhorším případě dlužník není vůbec schopen úvěr splatit a banka musí opravit hodnotu úvěru ve své rozvaze – někdy až na nulovou hodnotu. To se často označuje jako „odpis“ úvěru.

Proč jsou špatné úvěry špatné pro banky a jak to ovlivňuje společnost?

Špatné úvěry jsou pro banky běžnou zkušeností, protože se stává, že lidé ztratí zaměstnání nebo že se podniky dostanou do finančních potíží. Pokud chce být banka dlouhodobě úspěšná, musí udržovat úroveň špatných úvěrů na minimu, aby mohla i tak dosahovat zisku z poskytovaných úvěrů.

Pokud hodnota špatných úvěrů překročí určitou úroveň, utrpí tím ziskovost banky, protože vydělá méně peněz ze své úvěrové činnosti. Banky si musí odkládat peníze, tj. vytvářet si rezervu, jako záchrannou síť pro případ, kdy by musely někdy snížit hodnotu úvěru nebo ho musely odepsat.

Snížení příjmu i odkládání peněz pro všechny případy vede k tomu, že banka má k dispozici méně peněz na poskytování úvěrů, což dále snižuje její zisk.

Banka s příliš mnoha špatnými úvěry nemůže podnikům řádně poskytovat úvěry, které potřebují pro své investice a tvorbu pracovních míst. Pokud k tomuto dojde u mnoha bank ve velkém měřítku, má to dopad na ekonomiku jako celek, a tudíž na jednotlivé členy společnosti. Snížení investic podniků a nižší počet nově vytvořených pracovních míst má za následek nižší růst.

Jak může banka zabránit nahromadění příliš mnoha špatných úvěrů?

Banky by se měly od počátku snažit neposkytovat příliš rizikové úvěry tím, že řádně vyhodnotí úvěrovou způsobilost klientů. Je také třeba mít zavedený řádný monitorovací systém, aby banka odhalila v rané fázi, že se dlužník dostal do finančních potíží, a mohla to začít řešit.

V některých případech se dá vzniku špatného úvěru zabránit tím, že se klientovi jednoduše poradí ohledně jeho financí.

Co může banka udělat?

Banka má řadu možností, jak snížit úroveň špatných úvěrů ve svém portfoliu. Jednou z možností je znovu vyjednat s dlužníky podmínky úvěrové smlouvy. Například dlužník může získat více času na splacení.

To může pomoci někomu, kdo ztratil zaměstnání, nebo podniku s přechodnými finančními problémy přežít finančně a nakonec i splatit úvěr.

Banka se může také rozhodnout prodat své špatné úvěry investorům, kteří obvykle požádají o snížení hodnoty. Banka může při této transakci zaznamenat ztrátu, ale úplný odpis by obvykle znamenal ještě větší ztrátu.

Pokud žádný z pokusů o hledání řešení není úspěšný, např. protože dlužník je v platební neschopnosti, mohou se banky vydat právní cestou a snažit se získat zpět alespoň část svých peněz.

Co může dělat orgán dohledu?

Řešení špatných úvěrů v evropském bankovním systému je jednou z hlavních priorit dohledu ECB.  Zde naleznete více informací (v angličtině) o tom, co ECB v této oblasti udělala.