Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangandusjärelevalve

Aitame hoida Euroopa pangandussüsteemi turvalise ja usaldusväärsena.

Euroopa pangandusjärelevalveasutused aitavad kaasa pangandussüsteemi turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamisele. Selle eesmärk on anda inimestele kindlustunne, et pangad suudavad kriisidega toime tulla.

Järjepidev ja ühtne järelevalve kogu euroalal aitab kaitsta raha turvalisust ning tagab, et pangad saavad täita oma põhiülesandeid ning anda laene eraisikutele ja ettevõtetele.

Euroopa pangandusjärelevalve olemus

Euroopa pangandusjärelevalve hõlmab EKPd ja osalevate riikide järelevalveasutusi. Pärast finantskriisi muutus pankade tõhusama järelevalve vajadus pakilisemaks. Selle ülesande täitmiseks loodi 2014. aastal Euroopa pangandusjärelevalve, mis on üks kahest ELi pangandusliidu alustalast.

Lähemalt Euroopa pangandusjärelevalve kohta

Teeme järelevalvet osalevate riikide suurimate pankade üle

Osalevate riikide suurimad pangad kuuluvad meie otsese järelevalve alla. Järelevalve raames teeme tihedat koostööd riiklike järelevalveasutustega, kelle pädevusse kuulub oma riigi väiksemate pankade järelevalve.

EKP järelevalve alla kuuluvad pangad

Pankadele saab nõuete rikkumise korral kehtestada sanktsioone

Võtame mitmesuguseid meetmeid, et tagada eeskirjade ja määruste järgimine. Võime nõuda, et pangad hoiaksid rohkem kapitali, ning saame neid reeglite rikkumise korral karistada; samuti on meie pädevuses anda pankadele tegevuslube ja neid tühistada. See muudab järelevalvetegevuse tõhusaks.

Lähemalt meie ülesannete kohta

Tagame järelevalve järjepidevuse

Uute vaatenurkade leidmine ja korrapärased kvaliteedikontrollid aitavad meil oma protsesse pidevalt täiustada ja tegevust tõhustada. Samuti võimaldab see veelgi ühtlustada kõigi osalevate riikide pankade järelevalvet.

Lähemalt meie töömeetodite kohta

Meil on aruandekohustus Euroopa kodanike ees

Pankade järelevalve on väga vastutusrikas ülesanne. Selle täitmiseks peame olema oma otsuste tegemisel sõltumatud, mis ei tähenda siiski, et võime tegutseda oma suva järgi. Oleme täielikult aruandekohustuslikud Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu ees ning anname oma otsustest korrapäraselt aru.

Aruandekohustus

Euroopa pangandusjärelevalve ajalugu

EKP pangandusjärelevalve funktsioon alustas tegevust 2014. aastal. Allpool olevast lingist saab lähemalt lugeda meie tegevuse olulisemate verstapostide kohta alates esialgsest ettepanekust kuni hiljutiste arengusuundumusteni.

Pangandusjärelevalve olulised verstapostid

Euroopa pangandusjärelevalvest lähemalt

Otsuste tegemine

Teeme arvukalt otsuseid, mis on pankadele siduvad. Otsused kiidab heaks järelevalvenõukogu ja võtab vastu EKP nõukogu.

Otsuste tegemine
Õigusraamistik

Töötame selgelt määratletud õigus- ja poliitikaraamistikus. Selles määratakse kindlaks meie tegevuse piirid ja ootused järelevalve alla kuuluvate pankade suhtes ning samuti pankade ootused meile.

Õigusraamistik
Pangandusliit

Euroopa pangandusjärelevalve on 2008. aasta finantskriisi järel loodud ELi pangandusliidu üks kahest alustalast. Pangandusliidu eesmärk on luua pankade jaoks läbipaistvam, ühtsem ja turvalisem turg.

Pangandusliidust lähemalt

Euroopa pangandusjärelevalvest üksikasjalikumalt

Mis on ühtne järelevalvemehhanism? Kuidas see toimib ja mida me teeme? Vastused neile küsimustele leiab kolmeminutilises tutvustavas videoklipis.

Võta meiega ühendust

Sul on küsimusi Euroopa pangandusjärelevalve ja meie tegevuse kohta? Allpool olevalt lingilt leiad vastused kõige sagedasematele küsimustele ja saad ka ise küsimusi esitada.

TUTVU VEEBILEHEGA

Tutvu lähemalt meie tegevusega

Järelevalveveerg

Järelevalveveerus olevad teemakäsitlused tutvustavad lähemalt pangandusjärelevalvega seotud olulisi küsimusi.

Järelevalveveerg

Osale noortealgatustes

Meie otsused võivad vahetult mõjutada inimeste igapäevaelu. Korraldame Euroopa riikides erinevaid üritusi, et kaasata noori ning kuulda nende mõtteid ja arvamusi.

Tutvu hiljutiste algatustega
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Lühidalt Euroopa pangandusjärelevalvest

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine