Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila vodnika za ocenjevanje prošenj bank in finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence za opravljanje bančnih storitev

23. marec 2018
  • ECB v dveh vodnikih pojasnjuje postopek za vložitev prošnje in pogoje za izdajo splošne licence za opravljanje bančnih storitev in licence posebej za finančnotehnološke kreditne institucije.
  • Namen vodnikov je prispevati k skupnim nadzorniškim praksam in povečati transparentnost.
  • Vodnika sta bila objavljena po zaključenem javnem posvetovanju.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence. Objava sledi zaključku javnega posvetovanja o obeh vodnikih.

Prvi dokument, Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence, pojasnjuje splošni postopek vložitve zahteve ter pogoje za izdajo licence, povezane z upravljanjem in vodenjem, upravljanjem tveganj, kapitalom itd. Drugi dokument, Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence, dopolnjuje prvi vodnik in je namenjen finančnotehnoškim subjektom. Pojasnjuje tiste vidike nadzorniškega ocenjevanja prošenj za pridobitev licence, ki so posebej relevantni za specifično naravo bank s finančnotehnološkim poslovnim modelom. Brati ga je treba skupaj s splošnim vodnikom ECB za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in z vodnikom ECB o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

Vodnika odražata zavezo ECB, da z utrjevanjem enotne razlage pogojev za izdajo licence zagotovi konsistentne nadzorniške prakse v celotnem euroobmočju. Predstavljata praktično orodje, s katerim lahko prosilci bolje razumejo pogoje za izdajo licence, tako da postopek teče gladko in učinkovito. Z njuno objavo ECB povečuje transparentnost nadzorniških praks v bančnem sektorju.

Vloga ECB je zagotoviti, da so banke ustrezno avtorizirane in imajo vzpostavljen okvir za obvladovanje tveganj, ki jim omogoča, da predvidevajo in razumejo tveganja, ki izhajajo iz njihovega področja delovanja, in se na ta tveganja uspešno odzivajo. Postopek izdaje licence zagotavlja, da samo trdne banke lahko vstopijo na trg in na njem opravljajo široko paleto storitev. Za zagotovitev enakih pogojev delovanja morajo tudi finančnotehnološke banke izpolnjevati iste standarde kot druge banke.

Pristojni nacionalni organi delujejo kot prva kontaktna točka, ki sprejemajo prošnje za izdajo licence, oceno pa opravijo skupaj z ECB. Slednja sprejme končno odločitev o izdaji, podaljšanju ali prenehanju licence za opravljanje bančnih storitev v euroobmočju.

V postopku ocenjevanja prošenj nadzorniki presodijo, ali subjekt izpolnjuje pogoje, ki so določeni v zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji. Med drugim mora subjekt izpolnjevati nadzorniške kapitalske zahteve, imeti vzpostavljen ustrezen sistem notranjega upravljanja in vodenja ter sistem upravljanja tveganj in zagotoviti, da vsi člani upravljalnega organa uspešno opravijo oceno sposobnosti in primernosti.

Vodnika sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje, v katerem so zbrane pripombe, ki so jih deležniki oddali med javnim posvetovanjem, ter pojasnila o tem, kako so bile pripombe upoštevane. Drugo posvetovanje o dodatku k vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence bo potekalo kasneje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Lena-Sophie Demuth, tel. +49 69 1344 5423.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo