Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia bankų ir finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovus

2018 m. kovo 23 d.
  • Dviejuose naujuose vadovuose ECB aiškina paraiškų teikimo procesą ir visiems bankams keliamus su licencijų išdavimu susijusius reikalavimus, taip pat konkrečius aspektus, būdingus tik finansinių technologijų kredito įstaigoms.
  • Vadovais siekiama prisidėti kuriant bendrą priežiūros praktiką ir padidinti skaidrumą.
  • Vadovai skelbiami pasibaigus viešoms konsultacijoms.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą ir Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą. Vadovai skelbiami pasibaigus viešoms konsultacijoms.

Pirmajame dokumente – Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadove – aprašytas bendras paraiškų teikimo procesas ir paraiškų vertinimui keliami reikalavimai, susiję su bendru valdymu, rizikos valdymu, kapitalu ir panašūs dalykai. Antrasis dokumentas – Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas – papildo minėtą vadovą ir yra skirtas pagal „fintech“ verslo modelį veikiantiems subjektams. „Fintech“ kredito įstaigoms skirtame vadove aiškinami priežiūrinio paraiškų vertinimo klausimai, kurie yra itin aktualūs pagal „fintech“ verslo modelį dirbantiems bankams dėl jų specifikos. Šis vadovas turi būti aiškinamas kartu su ECB bendrais paraiškų gauti licenciją vertinimo bei kompetencijos ir tinkamumo vertinimo principais.

Šie vadovai rodo ECB įsipareigojimą užtikrinti nuoseklią priežiūrinę praktiką euro zonoje skatinant vienodą licencijavimo kriterijų aiškinimą. Tai praktinė priemonė paraiškų teikėjams, padėsianti jiems geriau suprasti vertinimo kriterijus ir užtikrinsianti sklandžią ir veiksmingą licencijavimo procedūrą. Paskelbdamas šiuos vadovus ECB didina su priežiūriniais lūkesčiais susijusį skaidrumą.

ECB vaidmuo – užtikrinti, kad bankams būtų suteikti tinkami leidimai ir kad jie turėtų įdiegtas tinkamas rizikos kontrolės sistemas, padedančias numatyti, suvokti ir reaguoti į su jų veikla susijusią riziką. Licencijavimas padeda užtikrinti, kad į rinką patektų ir įvairią veiklą vykdytų tik patikimi bankai. O tam, kad visiems rinkos dalyviams būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, „fintech“ bankai turi tenkinti tuos pačius standartus kaip ir kiti bankai.

Pirmoji institucija, į kurią reikia kreiptis teikiant paraišką gauti licenciją, yra atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija. Paraiškos vertinamos kartu su ECB. Pastarasis priima galutinį sprendimą suteikti, išplėsti arba panaikinti licenciją euro zonos bankams.

Vertinimo metu priežiūros institucijos tikrina, ar subjektas atitinka ES ir nacionalinės teisės aktais nustatytus licencijavimo reikalavimus. Paraišką teikiantis subjektas, be kitų dalykų, turi tenkinti priežiūrinius kapitalo reikalavimus, turėti patikimą bendrojo vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemą, o jo valdymo organo nariai turi būti teigiamai įvertinti per kompetencijos ir tinkamumo patikrinimą.

Vadovai, apibendrinantis pareiškimas apie tai, kaip buvo atsižvelgta į viešų konsultacijų metų gautas pastabas, ir pačios pastabos yra paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Vėliau bus surengtos antros viešos konsultacijos dėl Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo priedo.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Lenai-Sophie Demuth telefonu +49 69 1344 5423.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus