Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Meedia

Peame väga oluliseks selget ja tõhusat suhtlust

Selge ja tõhus suhtlus on meile väga oluline. See suurendab usaldust ja toetab stabiilsust. Meedial on selles protsessis tähtis roll, aidates ühtlasi täita meie aruandekohustust. Ajakirjanikud osalevad meie pressikonverentsidel, küsitlevad poliitikakujundajaid ning kajastavad meie tegevust ja algatusi.

Pressiteated

Pressiteadetes teavitatakse üldsust uutest otsustest, andmetest ja algatustest.

Pressiteated

Kõned

Järelevalvenõukogu liikmete kõned aitavad paremini mõista meie järelevalvepõhimõtteid ja -otsuseid. Rubriigis on avaldatud ka pressikonverentside materjalid.

Kõned

Intervjuud

Meediaintervjuud järelevalvenõukogu liikmetega annavad põhjalikuma ülevaate meie järelevalvetegevusest, keskendudes sageli kindlale teemale. Siit leiab nende mõttevahetuste stenogrammid.

Intervjuud

Järelevalveblogi

Blogis avaldatakse järelevalveekspertide vaatenurki pangandusjärelevalve ning pangandussektori päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta.

Järelevalveblogi

Väljaanded

Rubriigis avaldatakse aastaaruanne meie järelevalveülesannete täitmise kohta, vastused parlamendiliikmetelt laekunud küsimustele, kirjad pankadele ja muud pangandusjärelevalvega seotud väljaanded.

Väljaanded

Pangandusjärelevalve uudiskiri

Uudiskiri avaldatakse iga kolme kuu järel. Selles tehakse kokkuvõte pankade ja finantssektori seisukohalt olulistest pangandusjärelevalve küsimustest.

Pangandusjärelevalve uudiskiri

Vaata lähemalt

Taskuhäälingud

EKP taskuhäälingutes jagatakse teavet majanduse, keskpanganduse ja pangandusjärelevalve kohta. Saadetes käsitletakse euroala majanduse ja pankade seisukohalt olulisi teemasid ja suundumusi.

Taskuhäälingud
Avalikud esinemised ja muu tegevus

Nädala ajakavas teatatakse avaldatavatest väljaannetest ja eelseisvatest sündmustest (sh pressikonverentsid ja avalikud esinemised). Ajakava ajakohastatakse igal reedel.

Nädala ajakava
Esinemiskutsed

Kui soovite kutsuda enda korraldatavale üritusele kõnelema mõnda järelevalvenõukogu liiget, palun täitke esinemiskutse vorm ja me võtame teiega ühendust.

Esinemiskutse vorm

Võta ühendust

Ajakirjanikud saavad ühendust võtta EKP pressiesindajatega.

VAATA LISAKS

Muud teabeallikad

Konverentsid ja seminarid

Kõrgetasemelised konverentsid ja seminarid edendavad dialoogi ekspertidega ja aitavad luua tugeva aluse tulevastele järelevalveotsustele ja tõhusale pangandusjärelevalvele.

Konverentsid ja seminarid

Materjalid televisioonile ja veebiülekanded

Siit leiab veebiülekanded (salvestatud ja otseedastused), sissejuhatavad kõned, Euroopa Parlamendis toimunud kuulamiste stenogrammid ja videomaterjalid televisioonile.

Materjalid televisioonile ja veebiülekanded
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Lühidalt EKP pangandusjärelevalvest

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine