Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Veebilehe keelevalik

Sellelt veebilehelt leiate Euroopa Keskpanga (EKP) pangandusjärelevalve ehk järelevalvefunktsiooni tegevuse kohta teavet Euroopa Liidu (EL) 24 ametlikus keeles.

Kogu veebileht on kättesaadav inglise keeles. Lisaks sellele on teistes ELi keeltes olemas muud olulisemad teemad ja eelkõige teave, mis võiks huvi pakkuda Euroopa kodanikele.

Millised veebilehe materjalid on kättesaadavad eesti keeles?

Inglise keeles ja paljudes teistes ELi ametlikes keeltes on kättesaadavad avaleht ning täies mahus jaotised „About”, „Supervisory Practices”, „Organisation & Governance” ja „Legal & Policy Framework”. Samuti on neis keeltes olemas veebilehe kõigi kuue jaotise sissejuhatused.

Mõned veebilehe rubriigid on kättesaadavad üksikutes ELi keeltes ning pakuvad seega kasulikku lugemismaterjali kõigile nende keelte valdajatele. Inglise keele kõrval on muudes keeltes avaldatud ka järelevalvenõukogu esimehe ja teiste liikmete kõnesid, intervjuusid ja blogiartikleid. Pressiteated avaldatakse tavaliselt inglise keeles; teistes ELi ametlikes keeltes on need kättesaadavad juhul, kui tegu on olulise teabega mitte ainult ekspertide, vaid ka laiema üldsuse jaoks.

EKP õigusaktid on üldjuhul kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes EUR-Lexi veebilehel.

Avalikke konsultatsioone puudutav teave avaldatakse valitud keeltes, kuid nendega seotud tagasiside ja märkused on oodatud kõigis ametlikes ELi keeltes.

Pangandusjärelevalve ja muude asjakohaste teemade kohta saab teavet ka riikide järelevalveasutuste veebilehtedelt.

Keelevaliku põhimõtete rakendamine

Kui nõustute küpsiste kasutamisega, aitate meil saada koondstatistikat selle kohta, millised veebilehe jaotised ja rubriigid pakuvad lugejatele suuremat huvi ja mida tuleks edaspidi tõlkida. Kui veebileht ei ole valitud keeles kättesaadav, on lehel asjakohane märkus.

Keelevaliku põhimõtete rakendamise eest vastutab EKP avalike suhete peadirektoraat.

Kõik EKP-le suunatud küsimused palume esitada teabetaotluse vormi kaudu. Küsimusi võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. 

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine