Isikuandmete kaitse

EKP kohustub kaitsma kasutajaandmete puutumatust. EKP kasutab isikuandmeid üksnes allpool kirjeldatud otstarbeks ning ei edasta neid turunduse eesmärkidel.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas ELi andmekaitseõigusega ning EKP infotehnoloogia turvalisust ja konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjadega.

Kes vastutab isikuandmete kaitse eest?

EKP on vastutav töötleja ja isikuandmete töötlemisega tegeleb avalike suhete peadirektoraat. Isikuandmed on kättesaadavad üksnes selleks volitatud EKP töötajatele.

Millist teavet ja mis eesmärgil EKP oma veebilehe kaudu kogub?

Küpsised

Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebilehitseja talletab arvuti kõvakettale. Need võimaldavad veebilehitsejal kasutajat järgmisel külastusel ära tunda. Samuti aitavad küpsised salvestada kasutajaeelistusi, koostada koondstatistikat veebilehe kasutamise kohta ja muuta veebilehte kasutajasõbralikumaks.

Tehnilised küpsised

Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehel navigeerimiseks ja selle toimimise parandamiseks ning võimaldavad meelde jätta kasutajaeelistusi ja -valikuid (nt eeliskeel).

Analüütilised küpsised

Need küpsised võimaldavad koguda teavet veebilehe kasutamise kohta, välja selgitada kasutajate huvivaldkondi ning hinnata kasutajatega suhtlemise tõhusust. Sellest lähtudes on võimalik kohandada veebilehe sisu vastavalt külastajate vajadustele ning muuta seda kasutajasõbralikumaks, hõlbustades otsinguid. Analüütilisi küpsiseid rakendavad sotsiaalmeedia platvormid ja Google'i teenused, mida sellel lehel kasutatakse.

Näiteks kasutab EKP Google Analytics'it oma veebilehe külastamist kajastava statistika kogumiseks. Teave edastatakse Google'i hallatavatele serveritele (mis võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu) ning seda kasutatakse koondstatistika tegemiseks veebilehe külastuste arvu ja kestuse, kasutusviiside, veebiliikluse allikate, kasutajate demograafiliste andmete ja sooritatud otsingute kohta.

Ühtlasi võidakse kasutada A/B-testimist, mida pakub Google Optimize.

Andmete kogumise eesmärk on jälgida veebilehe eri rubriikide külastajate arvu, hallata liiklust veebilehel ning parandada selle toimivust ja kasutajasõbralikkust. Kasutajate isikuandmeid ei tuvastata ning koondstatistikat kogutakse anonüümselt.

Google on sätestanud enda privaatsuspõhimõtted. Google järgib ELi ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mille USA kaubandusdepartemang on välja arendanud koostöös Euroopa Komisjoniga, et tagada Euroopas kehtivate andmekaitsenõuete täitmine piisaval tasemel.

Google Analytics
Google's Privacy policy
Privacy Shield certification

Kolmandate osapoolte küpsised

Kolmandate isikute rakendused EKP veebilehel (nt videopleier või sotsiaalmeediakanali sisu) võivad eeldada nõusolekut küpsiste kasutamisega, vastasel juhul on need deaktiveeritud.

Logiteave

Serverid salvestavad automaatselt teavet, mida veebilehitsejad saadavad külastatavate veebilehtede kohta. Logiteave võib näiteks hõlmata külastuse kuupäeva ja aega, IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, keelt ja suurust ning küpsiseid, mis tunnevad ära teie veebilehitseja. Logiteavet säilitatakse kuni kümme kuud ja seejärel see kustutatakse. EKP kogutavat teavet kasutatakse üksnes veebilehe kasutamist kajastava koondstatistika saamiseks ning veebilehe haldamise ja turvalisuse tagamise eesmärgil.

Veebilehe kaudu või meili teel edastatavad isikuandmed

EKP kogub täiendavaid isikuandmeid (nt meililistiga liitumisel saadav kasutaja meiliaadress) üksnes kasutaja nõusolekul. Lähemalt saab lugeda asjaomastest rubriikidest.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

EKP kogub ja töötleb isikuandmeid kasutaja nõusolekul. Nõusoleku saab igal ajal tühistada. Pärast nõusoleku tühistamist lepinguosalise isikuandmete töötlemine peatatakse, kuid nende varasemat töötlemist peetakse jätkuvalt õiguspäraseks.

Andmesubjektide õigused

Kasutajal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, neid parandada, piirata nende töötlemist ning teatavatel tingimustel taotleda nende kustutamist.

Selleks tuleb ühendust võtta avalike suhete peadirektoraadiga meiliaadressil webmaster@ecb.europa.eu. Täiendavad küsimused võib saata ka EKP andmekaitseametnikule (dpo@ecb.europa.eu).

Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Euroopa Andmekaitseinspektori poole.