Menu

Pangandusjärelevalve veebiportaal

Veebiportaal annab juurdepääsu pangandusjärelevalvega seotud sidusteenustele.

Sisselogitud kasutajad saavad esitada andmeid ja vahetada järelevalveasutustega sidusteenuseid puudutavat teavet.

Meie teenused

Järelevalveprotsessid

Järelevalve alla kuuluvad pangad saavad esitada teabehaldussüsteemi IMAS kaudu järelevalveprotsessidega seotud andmeid, jälgida oma andmete käsitlemist ning vahetada teavet järelevalveekspertidega.


Loe lähemalt

Dokumendivahetusplatvorm

Välised organisatsioonid ja partnerid saavad ASTRA platvormi kaudu jagada ja vahetada turvaliselt teavet ja dokumente EKP ekspertidega.


Loe lähemalt

Rikkumisest teavitamine

EKP rikkumisest teatamise platvormi kaudu saab teada anda kahtlustest, et EKP, riiklik järelevalveasutus või järelevalve alla kuuluv pank on rikkunud pangandusjärelevalvealaseid ELi õigusakte.


Loe lähemalt

Andmete kogumine

Andmeesitajad saavad kasutada EKPga struktureeritud andmete vahetamiseks CASPER-platvormi.


Loe lähemalt