Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē norādījumus par iesniegumu banku un FinTech kredītiestāžu licences saņemšanai novērtēšanu

2018. gada 23. martā
  • ECB divos jaunos norādījumos skaidro iesnieguma izskatīšanas procesu un licencēšanas prasības bankām kopumā un konkrēti FinTech kredītiestādēm.
  • Norādījumu mērķis ir veicināt kopēju uzraudzības praksi un vairot caurredzamību.
  • Norādījumi tiek publicēti, noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja norādījumus par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un norādījumus par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. Tie publicēti, noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai.

Pirmajā dokumentā – norādījumos par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu – skaidrots vispārējais iesniegumu izskatīšanas process un novērtējuma prasības attiecībā uz pārvaldību, risku vadību, kapitālu utt. Otrais dokuments – norādījumi par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu – papildina pirmo un tajā aplūkotas FinTech kredītiestādes. Norādījumos, kas attiecas uz FinTech kredītiestādēm, skaidroti iesniegumu licences saņemšanai uzraudzības novērtēšanas aspekti, kas īpaši attiecas uz bankām ar FinTech uzņēmējdarbības modeli. Tas interpretējams saistībā ar vispārējiem ECB norādījumiem par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu un par atbilstības un piemērotības novērtēšanu.

Norādījumi atspoguļo ECB centienus nodrošināt konsekventu uzraudzības praksi visā euro zonā, veicinot licencēšanas kritēriju vienotu interpretāciju. Norādījumi būs praktisks rīks pretendentiem, kas uzlabos to izpratni par kritērijiem un nodrošinās raitu un efektīvu licencēšanas procedūru. Publicējot norādījumus, ECB šajā nozarē uzlabos caurredzamību attiecībā uz to, ko sagaida uzraudzības iestādes.

ECB loma ir nodrošināt, lai bankas pienācīgā kārtā saņemtu darbības atļaujas un tajās būtu ieviestas riska kontroles sistēmas, kas palīdzētu tām paredzēt un saprast to darbības jomai raksturīgos riskus un reaģēt uz tiem. Licencēšana palīdz nodrošināt, lai tikai stabilas bankas varētu ienākt tirgū un veikt plašu darbību klāstu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus, tikpat svarīgi ir noteikt FinTech bankām tādus pašus standartus kā citām bankām.

Valstu kompetentās iestādes ir pirmais kontaktpunkts, kur tiek saņemti iesniegumi licences saņemšanai, savukārt novērtēšana tiek veikta kopā ar ECB. ECB pieņem galīgo lēmumu par banku darbības licences izsniegšanu, pagarināšanu vai anulēšanu euro zonā.

Novērtēšanas procesā uzraugi vērtē, vai iestāde atbilst ES un valstu tiesību aktos noteiktajām licencēšanas prasībām. Iestādei cita starpā jānodrošina atbilstība uzraudzības kapitāla prasībām, jāievieš atbilstoša pārvaldības un risku vadības sistēma un jānodrošina, lai tās vadības struktūras locekļi izturētu atbilstības un piemērotības novērtējumu.

Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par atbildēm, kurā skaidrots, kā ņemti vērā no ieinteresētajām personām sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, kā arī lasāmi paši komentāri. Otra apspriešana attiecībā uz norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu pielikumu tiks rīkota vēlāk.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Lenas Sofijas Demutas (Lena-Sophie Demuth; tālr. +49 69 1344 5423).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana