Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumu par iekšējo kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (IKPNP un ILPNP) projektu

Sabiedriskā apspriešana dod ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB norādījumu par iekšējā kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu projektus.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. maijs, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumi par iekšējā kapitāla un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP un ILAAP)

Eiropas Centrālā banka aicina iesniegt komentārus par projektiem, kas ietver principus, uz kuriem balstās tās gaidas attiecībā uz iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (internal capital adequacy assessment process; ICAAP) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (internal liquidity adequacy assessment processes; ILAAP).

Pienācīgs kapitāla un likviditātes līmenis ir vitāli svarīgs atsevišķu banku noturības nodrošināšanā. No bankām tiek sagaidīts, lai tās novērtētu savus riskus uz nākotni vērstā perspektīvā un nodrošinātu, ka visi būtiskie riski ir identificēti, efektīvi pārvaldīti un pastāvīgi segti ar pietiekamu kapitāla un likviditātes līmeni. Bankas reizi gadā iesniedz kopējām uzraudzības komandām ICAAP un ILAAP informācijas kopumu. Kopējās uzraudzības komandas ņem šo informāciju vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) kontekstā veicot ikgadējo ICAAP un ILAAP novērtējumu.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2018. gada 4. maijam, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šīs veidnes:

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidnes.

Komentāru veidņu iesniegšana, izmantojot e-pastu.

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation – ICAAP/ILAAP".

Komentāru veidņu iesniegšana, izmantojot pastu.

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation – ICAAP/ILAAP"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidnes, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde

2018. gada 24. aprīlī no plkst. 14.30 līdz plkst. 16.30 pēc Viduseiropas laika ECB rīkos atklātu sēdi telefonkonferences veidā.

Sēdes laikā tiks sniegta ievadruna, bet pēc tās – atbildes uz jautājumiem (angļu valodā; tikai reģistrētiem dalībniekiem). Saistītie dokumenti būs pieejami neilgi pirms sēdes sākuma sadaļā "Dokumenti" (sk. tālāk).

Kā piedalīties

Lai izteiktu interesi piedalīties atklātajā sēdē, lūdzam līdz 2018. gada 17. aprīlim reģistrēties, aizpildot šo veidlapu.

Reģistrētos dalībniekus lūdzam zvanīt uz tālruņa numuru, kuru saņemsiet pa e-pastu.

Lūdzam zvanīt vismaz 5 minūtes pirms telekonferences sākuma.

Dokumenti
Trauksmes celšana