Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovų dėl vidaus kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesų (ICAAP ir ILAAP) projektų

Šios konsultacijos suinteresuotiesiems subjektams suteikia galimybę teikti pastabas dėl ECB vadovų dėl vidaus kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesų (ICAAP ir ILAAP) projektų.

Pastabas galima teikti iki 2018 m. gegužės 4 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB vadovai dėl vidaus kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesų (ICAAP ir ILAAP)

Europos Centrinis Bankas (ECB) siūlo galimybę teikti pastabas dėl pirminio varianto principų, kuriais ECB norėtų, kad bankai vadovautųsi rengdami ir diegdami savo vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesą (ILAAP).

Pakankamas kapitalo ir likvidumo lygis yra labai svarbus bankų atsparumo veiksnys. Bankai turėtų įvertinti įvairias rizikos rūšis, su kuriomis jie susiduria, ir galvodami apie ateitį užtikrinti, kad visų rūšių reikšminga rizika būtų nustatyta, veiksmingai valdoma ir nuolat padengta pakankamu kapitalo ir likvidumo kiekiu. Bankai ICAAP ir ILAAP informacijos rinkinį kartą per metus teikia savo jungtinėms priežiūros grupėms (JPG). Į šią informaciją JPG atsižvelgia vykdydamos metinį ICAAP ir ILAAP patikrinimą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu.

Pastabų teikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2018 m. gegužės 4 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) užpildant šias formas:

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios buvo pateiktos užpildant šias formas.

Pastabų teikimas (užpildant nurodytas formas) el. paštu

Pastabas siųskite el. pašto adresu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Public consultation - ICAAP / ILAAP“.

Pastabų teikimas (užpildant nurodytas formas) paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation - ICAAP / ILAAP”
60640 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Pastabų paskelbimas

Pasibaigus viešoms konsultacijoms visos pastabos (pateiktos užpildant nurodytas formas) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą
Viešas svarstymas

2018 m. balandžio 24 d. ECB surengs viešą svarstymą, vyksiantį nuo 14.30 iki 16.30 val. (Vidurio Europos laiku) telefoninės konferencijos būdu.

Pirmiausia numatytas pristatymas, po jo – užsiregistravusiems dalyviams skirta klausimų ir atsakymų sesija (anglų k.). Visi aktualūs dokumentai bus paskelbti skiltyje „Dokumentai“ likus nedaug laiko iki viešo svarstymo.

Kaip dalyvauti

Jei norite dalyvauti svarstyme, apie tai praneškite iki 2018 m. balandžio 17 d. užpildydami šią formą.

Užsiregistravę dalyviai gali prisijungti paskambinę el. paštu atsiųstu numeriu.

Prašom skambinti likus bent penkioms minutėms iki telefoninės konferencijos pradžios.

Dokumentai
Informavimas apie pažeidimus