Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de ECB-ontwerpgidsen inzake de interne processen ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid en de liquiditeitstoereikendheid (ICAAP en ILAAP)

Deze raadpleging geeft belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de ECB-ontwerpgidsen inzake de interne processen ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid en de liquiditeitstoereikendheid (ICAAP en ILAAP).

Deadline voor het indienen van commentaar: 4 mei 2018, om middernacht (Midden-Europese tijd).

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, worden in overweging genomen.

ECB-gidsen inzake de interne processen ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid en de liquiditeitstoereikendheid (ICAAP en ILAAP)

De Europese Centrale Bank (ECB) nodigt belanghebbenden uit commentaar te geven op de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan haar verwachtingen omtrent de interne processen van banken ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid (ICAAP) en de liquiditeitstoereikendheid (ILAAP).

Met het oog op de schokbestendigheid van banken is het cruciaal dat zij over voldoende kapitaal en liquiditeit beschikken. Van banken wordt verwacht dat zij op toekomstgerichte wijze hun risico's beoordelen, en dat zij ervoor zorgen dat alle materiële risico's worden geïdentificeerd, effectief worden beheerd en te allen tijde door voldoende kapitaal en liquiditeit worden gedekt. Banken dienen elk jaar ICAAP- en ILAAP-informatie in bij hun gezamenlijke toezichtsteam (Joint Supervisory Team – JST). De JST's betrekken deze informatie bij hun jaarlijkse beoordeling van ICAAP's en ILAAP's in het kader van hun procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Indienen van commentaar

U wordt verzocht uw commentaar uiterlijk op 4 mei 2018 om middernacht (Midden-Europese tijd) in te dienen door middel van de volgende formulieren:

Tevens wordt u verzocht relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Uitsluitend commentaren die via bovengenoemde formulieren zijn gegeven, worden na afloop van deze openbare raadpleging gepubliceerd.

Indienen van commentaar per e-mail door middel van bovenstaande formulieren:

Stuur uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

U wordt verzocht op de onderwerpregel te vermelden: "Public consultation - ICAAP/ILAAP".

Indienen van commentaar per post met behulp van bovenstaande formulieren:

Stuur uw commentaar naar het volgende adres:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation - ICAAP/ILAAP"
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle door middel van de formulieren ingediende commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

De ECB houdt een openbare hoorzitting in de vorm van een telefoonconferentie op 24 april 2018, van 14.30 tot 16.30 uur (Midden-Europese tijd).

De hoorzitting bestaat uit inleidende opmerkingen gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie in het Engels voor geregistreerde deelnemers. Kort vóór de hoorzitting zullen eventuele relevante documenten beschikbaar komen bij “Documenten” (zie hierna).

Wilt u aan de hoorzitting deelnemen?

Geeft u zich uiterlijk 17 april 2018 op voor deelname aan de hoorzitting door middel van dit formulier.

Geregistreerde deelnemers dienen in te bellen via het per e-mail ontvangen nummer.

U wordt verzocht ten minste vijf minuten vóór aanvang van de conferencecall in te bellen.

Documenten
Klokkenluiders