Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen (även kallad ”den interna kapitalutvärderingen” eller IKU) och vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILU)

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till ECB:s vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen och vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen (IKU och ILU).

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 4 maj 2018.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

ECB:s vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen och vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen (IKU och ILU)

Europeiska centralbanken (ECB) eftersöker kommentarer på de principer i utkastet som underbygger ECB:s förväntningar på bankers interna bedömning av kapitaltäckning (IKU) och interna likviditetsutvärderingsprocess (ILU).

Adekvata nivåer av kapital och likviditet är avgörande för enskilda bankers motståndskraft. Banker förväntas bedöma riskerna de löper och, ur ett framåtblickande perspektiv, säkerställa att väsentliga risker identifieras, hanteras effektivt och alltid täcks av adekvata kapital- och likviditetsnivåer. Banker lämnar årligen in informationspaket om IKU och ILU till de gemensamma tillsynsgrupper som beaktar dessa paket i sina årliga bedömningar av IKU och ILU, vilka gjorts som en del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 4 maj 2018 med dessa formulär:

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Endast kommentarer som lämnas genom formulären ovan publiceras efter det offentliga samrådet.

Kommentarer genom formulären ovan per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv ”Public consultation - ICAAP / ILAAP” i ärenderaden.

Kommentarer genom formulären ovan per post:

Skicka kommentarer till:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation - ICAAP / ILAAP”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom formulären att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning

ECB kommer ECB att hålla en offentlig utfrågning i form av en telefonkonferens den 24 april 2018, från kl. 14.30 till 16.30 CET.

Utfrågningen består av ett inledningsanförande som följs av en frågestund på engelska för anmälda deltagare. Åtföljande dokumentation kommer att finnas tillgänglig strax före utfrågningen under fliken "Dokument" nedan.

Hur gör man för att delta?

Vänligen anmäl intresse för att delta i utfrågningen före den 17 april 2018 genom detta formulär.

Anmälda deltagare ska ringa telefonnumret som de fick per e-post.

Ring minst fem minuter innan telefonkonferensen börjar.

Dokument
Visselblåsning