Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o návrhoch všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných procesov hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti (ICAAP a ILAAP)

Účelom konzultácie je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhom všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných procesov hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti (ICAAP a ILAAP).

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 4. mája 2018.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných procesov hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti (ICAAP a ILAAP)

Európska centrálna banka chce prostredníctvom verejnej konzultácie získať pripomienky k návrhom zásad, ktoré sú základom jej očakávaní v súvislosti s internými procesmi hodnotenia kapitálovej primeranosti (internal capital adequacy assessment processes – ICAAP) a internými procesmi hodnotenia likviditnej primeranosti (internal liquidity adequacy assessment processes – ILAAP) bánk.

Adekvátna úroveň kapitálu a likvidity má z hľadiska odolnosti jednotlivých bánk zásadný význam. Od bánk sa očakáva, že budú hodnotiť riziká, ktorým sú vystavené, a že budú výhľadovým spôsobom zabezpečovať priebežnú identifikáciu a účinné riadenie všetkých významných rizík a ich krytie prostredníctvom adekvátnej úrovne kapitálu a likvidity. Banky každoročne predkladajú súbor informácií o ICAAP a ILAAP príslušným spoločným dohliadacím tímom, ktoré ich berú do úvahy pri každoročnom hodnotení procesov ICAAP a ILAAP uskutočňovanom v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 4. mája 2018 prostredníctvom týchto formulárov:

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedených formulárov.

Predkladanie pripomienok prostredníctvom uvedených formulárov e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation - ICAAP / ILAAP“.

Predkladanie pripomienok prostredníctvom uvedených formulárov poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation - ICAAP / ILAAP“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uplynutí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určených formulárov spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie

ECB usporiada verejné vypočutie formou telekonferencie dňa 24. apríla 2018 od 14.30 do 16.30 h  SEČ.

Súčasťou vypočutia bude úvodný príhovor. Zaregistrovaní účastníci sa následne budú môcť zúčastniť na diskusii s možnosťou kladenia otázok (v angličtine). Súvisiaca dokumentácia bude krátko pred vypočutím sprístupnená v sekcii „Dokumenty“ v dolnej časti tejto stránky.

Účasť na verejnom vypočutí

Záujem o účasť na vypočutí môžete oznámiť do 17. apríla 2018 prostredníctvom tohto formulára.

Zaregistrovaní účastníci dostanú e-mailom telefónne číslo, na ktoré by mali zavolať aspoň päť minút pred začiatkom konferenčného hovoru.

Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)