Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon EKP juhendite kavandite kohta, mis käsitlevad sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsesse (ICAAP ja ILAAP)

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsesse (ICAAP ja ILAAP) käsitlevate EKP juhendite kavandite kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2018. aasta 4. mai keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP juhendid ICAAPi ja ILAAPi kohta

Euroopa Keskpank (EKP) ootab märkusi põhimõtete kohta, mis käsitlevad EKP ootusi pankade sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) suhtes.

Küllaldane kapitali- ja likviidsustase on pankade vastupanuvõime seisukohalt otsustava tähtsusega. Pangad peavad hindama neid ohustavaid riske ja tuvastama ettevaataval viisil kõik olulised riskid ning tagama igal ajal nende tõhusa juhtimise ja kaetuse piisava hulga kapitali ja likviidsusega. Pangad esitavad ICAAPi ja ILAAPi andmed oma ühistele järelevalverühmadele igal aastal. Ühised järelevalverühmad võtavad neid andmeid arvesse ICAAPi ja ILAAPi iga-aastasel hindamisel, mida tehakse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2018. aasta 4. mai keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgnevate vormide kaudu:

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormide kaudu esitatud märkused.

Märkuste esitamise vormide saatmine e-kirja teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation - ICAAP / ILAAP

Märkuste esitamise vormide saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on institutional protection schemes
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise telefonikonverentsi teel 24. aprillil 2018 ajavahemikus kl 14.30 kuni 16.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Avalikul kuulamisel toimub registreeritud osalejatele ingliskeelne esitlus, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor. Asjakohased lisadokumendid avaldatakse vahetult enne avalikku kuulamist allpool toodud rubriigis „Dokumendid”.

Avalikul kuulamisel osalemine

Avalikul kuulamisel osalemise soovist palume teatada 17. aprilliks 2018, kasutades registreerimisvormi.

Registreerunud osalejatel palutakse kuulamisel osalemiseks helistada neile e-posti teel saadetud telefoninumbril.

Palume helistada vähemalt viis minutit enne telefonikonverentsi algust.

Dokumendid
Rikkumisest teatamine