Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kas yra atidėjiniai ir neveiksnių paskolų padengimas?

2020 m. gruodžio 21 d.

Suteikdami paskolą klientams bankai visada susiduria su kredito rizika, t. y. rizika, kad paskolos gavėjas gali jos negrąžinti. Būtent taip atsitikus ir sakoma, kad paskola tapo neveiksni. Paskola laikoma neveiksnia, jei, banko vertinimu, tikėtina, kad paskolos gavėjas jos negrąžins arba jei paskolos gavėjas daugiau kaip 90 dienų vėluoja sumokėti įmoką.

Dėl neveiksnių paskolų mažėja bankų pelnas, jie patiria nuostolių, o visa tai turi įtakos bankų patikimumui. Daug neveiksnių paskolų turintys bankai nepajėgia skolinti namų ūkiams ir bendrovėms, o tai žalinga visai ekonomikai.

Apsauga nuo nuostolių: atidėjiniai ir padengimas

Kiekvienas bankas turi būti pasirengęs tam atvejui, jei dėl suteiktų paskolų tektų patirti nuostolių. Siekdamas kompensuoti šią kredito riziką, bankas apskaičiuoja tikėtinus paskolos nuostolius ir sudaro atitinkamo dydžio atidėjinius. Atidėjinių sudarymas reiškia, kad bankas iš anksto pripažįsta paskolos nuostolį. Šiems nuostoliams padengti bankai naudoja savo kapitalą: sudaręs atidėjinius bankas prisiima nuostolį ir savo kapitalą sumažina suma, kurios jam nepavyks atgauti iš kliento.

Bankai neturi sudaryti atidėjinių, atitinkančių visą neveiksnios paskolos vertę, nes gali būti, kad dalį įmokų klientas vis tik sumokės. Be to, dalį paskolos sumos bankas gali susigrąžinti pardavęs turtą ar nekilnojamąjį turtą, kurį klientas bankui buvo pateikęs kaip įkaitą. Bankas turi padengti tik grynąjį tikėtiną nuostolį. Neveiksnių paskolų dalis, padengta atidėjiniais, vadinama banko neveiksnių paskolų padengimu. Tai parodo, kiek nuostolių, kuriuos bankas numato patirsiąs dėl neveiksnių paskolų, jis jau pripažino.

Kaip bankas sudaro atidėjinius?

Pavyzdys: bankas turi 100 eurų vertės neveiksnių paskolų portfelį, o tikėtinas su juo susijęs grynasis nuostolis yra 40 eurų. Bankas šį nuostolį padengia sudaręs 40 eurų dydžio atidėjinius, taigi jo neveiksnių paskolų padengimo rodiklis yra 40 %.

Pakankami atidėjiniai: minimalus padengimo rodiklis

Siekiant užtikrinti, kad bankai sudarytų pakankamus atidėjinius, ES teisės aktuose yra nustatytas minimalus padengimo rodiklis, kurio bankai privalo laikytis. Jeigu bankas nesudarė pakankamai atidėjinių naujoms neveiksnioms paskoloms padengti, šį trūkumą jis turi kompensuoti atitinkama kapitalo suma. Jei bankas be minimalaus privalomo kapitalo, reikalingo tam, kad jis galėtų veikti saugiai, neturi pakankamai papildomų kapitalo atsargų, tai jam gali pridaryti bėdų.

Užtikrinimas, kad padengiama laiku: atidėjinių sudarymo tvarkaraštis

Bankai neturėtų per ilgai atidėlioti neveiksnių paskolų padengimo. Siekiant užtikrinti, kad bankų atidėjiniai nuostoliams padengti būtų ne tik pakankamo dydžio, bet ir sudaromi laiku, buvo įdiegta įvairių mechanizmų ir priemonių. Viena iš jų – iš anksto nustatytas atidėjinių sudarymo tvarkaraštis; jis naudojamas kaip apsauga nuo nepakankamo neveiksnių paskolų padengimo.

Kaip tai veikia? Tvarkaraštyje nustatytas privalomas padengimo lygis tam tikru konkrečiu metu, pradedant nuo dienos, kai paskola tampa neveiksnia. Kuo ilgiau paskola yra neveiksni, tuo mažiau tikėtina, kad ji taps vėl veiksni, ir tuo didesni turėtų būti atidėjiniai. Taigi, privalomas padengimo lygis laikui bėgant nuosekliai didėja, kol pasieka 100 %.

Privalomas įgyvendinimo laikotarpis priklauso nuo to, ar paskola yra garantuota (t. y. ar buvo pateiktas įkaitas) ar ne. Jei paskola negarantuota, bankas privalo ją visiškai padengti ne vėliau kaip per trejus metus. Garantuotos paskolos turi būti pilnai padengtos per septynerių – devynerių metų laikotarpį.

Atidėjiniai nuostoliams padengti padeda užtikrinti, kas bankai būtų tinkamai apsaugoti nuo kredito nuostolių. Tačiau ši apsauginė priemonė taikoma tik toms paskoloms, kurias bankai yra priskyrę prie neveiksnių paskolų. Tad bankai turi atidžiai stebėti išduotas paskolas, nedelsiant nustatyti paskolas, kurios gali tapti neveiksniomis, ir jas priskirti atitinkamai kategorijai.

Papildoma informacija

ES teisės aktuose nustatytas padengimo reikalavimas (1 ramsčio prudencinės priemonės) yra privalomas visiems Europos Sąjungos bankams ir taikomas visoms nuo 2019 m. balandžio 26 d. išduotoms paskoloms. Iki tos datos išduotoms paskoloms taikomi neprivalomi ECB Bankų priežiūros tarnybos apibrėžti lūkesčiai (2 ramsčio lūkesčiai), pagrįsti panašiomis prielaidomis. Daugiau informacijos apie privalomų reikalavimų ir neprivalomų priežiūros lūkesčių sąveiką rasite 2019 m. rugpjūčio mėn. komunikate dėl priežiūrinių padengimo lūkesčių.

Komunikatas dėl priežiūrinių lūkesčių dėl neveiksnių pozicijų padengimo
Informavimas apie pažeidimus