Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kas yra kvalifikuotasis akcijų paketas?

2016 m. kovo 18 d.

Dalyvavimas valdant banką gali būti apibūdinamas kaip kvalifikuotojo akcijų paketo valdymas, kai jį sudaro 10 % arba daugiau akcijų ir (arba) balsavimo teisių banke arba kai jis viršija kitas nustatytas ribas (20, 30 arba 50 %). Kvalifikuotojo akcijų paketo sąvoka apima ir teises skirti bankų valdymo organų narius (daugumą jų) arba kitais būdais daryti reikšmingą įtaką banko valdymui.

Kaip Europos bankų priežiūros institucija, ECB yra atsakingas už kiekvieno dalyvaujančių šalių banko kvalifikuotojo akcijų paketo siūlomo įsigijimo tvirtinimą.

Kodėl kvalifikuotajam akcijų paketui įsigyti reikia išankstinio patvirtinimo?

Tvirtinimo procedūra siekiama užtikrinti, kad į bankų sistemą patektų tik tinkami akcininkai ir taip būtų užkirstas kelias bet kokiems sklandaus bankų sistemos veikimo sutrikimams.

Konkrečiai, tokiu vertinimu siekiama užtikrinti, kad siūlomas įsigyjantysis asmuo būtų nepriekaištingos reputacijos, būtų finansiškai patikimas, kad bankas, kurio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių įsigyjama, toliau tenkintų prudencinius reikalavimus ir kad sandoris nebūtų finansuojamas nusikalstamu būdu gautais pinigais.

Kas gali įsigyti kvalifikuotąjį akcijų paketą?

Apskritai, kvalifikuotąjį akcijų paketą gali įsigyti kiekvienas asmuo, kuris atitinka vertinimo kriterijus. Tai gali būti ir fizinis, ir juridinis asmuo.

Kokie kriterijai yra vertinami?

Kriterijai yra suderinti Europos lygmeniu. KRD nustatyti penki kriterijai, kuriais remiantis vertinamas siūlomas įsigijimas:

Siūlomo įsigyjančiojo asmens reputacija Ar siūlomas įsigyjantysis asmuo yra sąžiningas ir patikimas, pavyzdžiui, nėra teistas ar nedalyvauja teismo procese? Kitas aspektas – įsigyjančiojo asmens profesinė kompetencija, t. y. finansų sektoriuje sukaupta valdymo ir (arba) investavimo patirtis.
Siūlomų naujų valdymo organų narių reputacija ir patirtis Ar įsigyjantysis asmuo ketina keisti banko valdymo organų sudėtį? Jei taip, turi būti atliekamas naujų valdybos narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimas.
Įsigyjančiojo asmens finansinis patikimumas Ar siūlomas įsigyjantysis asmuo gali finansuoti siūlomą įsigijimą ir ateityje išlaikyti patikimą finansinę struktūrą? Tai apima ir nustatymą, kas suteiks papildomas kapitalo sumas bankui, kurio akcijų ir (arba) balsavimo teisių įsigyjama.
Poveikis bankui Ar bankas vis dar galės tenkinti prudencinius reikalavimus? Pavyzdžiui, bankas neturėtų atsidurti nepalankioje padėtyje dėl to, kad dalis įsigijimo finansuojama skolintomis lėšomis. Įsigyjančiojo asmens struktūra neturėtų būti tokia sudėtinga, kad priežiūros institucija negalėtų veiksmingai prižiūrėti banko.
Ryšių su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu rizika Ar galima patikrinti, kad naudojamos lėšos nėra nusikalstamu būdu gautos pajamos ir nėra susijusios su terorizmu? Vertinant atsižvelgiama, ar įsigijimas galėtų padidinti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką.

Kaip priimami sprendimai?

Siūlomas įsigyjantysis asmuo praneša apie ketinimą pirkti kvalifikuotąjį akcijų paketą nacionalinei priežiūros institucijai, prižiūrinčiai banką, kurio akcijų ir (arba) balsavimo teisių norima įsigyti. Nacionalinė priežiūros institucija atlieka pirminį vertinimą ir parengia pasiūlymo projektą ECB. Bendradarbiaudamas su nacionaline priežiūros institucija, ECB pats atlieka vertinimą ir tada informuoja siūlomą įsigyjantįjį asmenį ir nacionalinę (-es) priežiūros instituciją (-as) apie vertinimo rezultatus.

Vertinimas neturėtų trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų. Jei reikia papildomos informacijos, šis terminas gali būti pratęstas dar 20 arba tam tikrais atvejais 30 darbo dienų.

O kas, jei įsigyti tą patį banką tuo pačiu metu nori du ar daugiau asmenų?

Jei ECB vienu metu gauna keletą tokių pranešimų, jis turi juos vertinti vienodai. ECB negali pareikšti, kuriam siūlomam įsigyjančiajam asmeniui teikti pirmenybę dėl teisės įsigyti banką. ECB uždavinys – užtikrinti, kad bet kuris siūlomas įsigyjantysis asmuo atitiktų penkis pirmiau išvardytus kriterijus. Jei vertinimo kriterijus atitinka keletas siūlomų įsigyjančiųjų asmenų, galutinį sprendimą, kas gali įsigyti banką, priima banko savininkai.

Ar vertindamas prašymą ECB gali nustatyti tam tikras sąlygas?

Taip, nacionalinės priežiūros institucijos siūlymu arba savo iniciatyva. Vis dėlto bet kokios sąlygos siūlomiems įsigyjantiesiems asmenims turėtų būti susijusios su penkiais vertinimo kriterijais. Jei šios sąlygos turėtų neigiamą poveikį siūlomo įsigyjančiojo asmens teisėms, būtų surengtas posėdis, kad siūlomas įsigyjantysis asmuo turėtų galimybę išdėstyti savo poziciją.

O kas, jei pareiškėjo atžvilgiu priimamas neigiamas sprendimas?

Jei siūlomas įsigijimas atmetamas arba jei siūlomas įsigyjantysis asmuo mano, kad sprendimas kuriuo nors aspektu jam nepalankus, jis gali apskųsti sprendimą ECB administracinei peržiūros valdybai. Jei šios procedūros rezultatas netenkina, siūlomas įsigyjantysis asmuo gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

O kas, jei dvi įstaigos susijungia? Ar tokiu atveju irgi būtų atliekamas kvalifikuotojo akcijų paketo vertinimas?

Taip, jei po susijungimo vienas bankas gautų 10 % arba daugiau kito banko akcijų ir (arba) balsavimo teisių, arba jei būtų viršytos atitinkamos KRD nustatytos ribos (20, 30 arba 50 %).

Tačiau tuo atveju, kai susijungimas nereiškia, kad įsigyjamas kvalifikuotasis akcijų paketas, taikoma nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka. Vienose valstybėse narėse reikalaujama išankstinio leidimo susijungti, kitose – ne.

Informavimas apie pažeidimus