Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Apie pažeidimus pranešantys asmenys daro gerą darbą

2015-09-08 (atnaujinta 2018 m. spalio 26 d.)

ECB siekia, kad bankų priežiūra būtų griežta, bet teisinga. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad visi prižiūrimi bankai ir bankų priežiūrą vykdančios institucijos laikytųsi visų jiems taikomų ES teisės aktų reikalavimų. Tačiau kartais šių reikalavimų nesilaikoma ir net sąmoningai mėginama nuslėpti pažeidimus. Todėl asmenys, pranešantys ECB apie galimai daromus pažeidimus, daro gerą darbą, nes padeda ginti viešąjį interesą.

Atitikties tarnautojai, auditoriai ir kiti banko darbuotojai – tai tie asmenys, kurie, ko gero, pirmieji pastebi galimus pažeidimus. Dažniausiai pranešama apie tokius pažeidimus, kaip neteisingas nuosavų lėšų ir kapitalo pakankamumo skaičiavimas, vidaus valdymo klausimai.

„Pranešimai apie pažeidimus yra veiksminga priemonė profesiniams nusižengimams atskleisti.“

(citata iš Priežiūros valdybos pirmininkės Danièle Nouy nuomonės)

ECB gali tirti tik „atitinkamų ES teisės aktų“ reikalavimų pažeidimus. Tai teisės aktai, kuriais reglamentuojama prudencinė bankų priežiūra, pavyzdžiui, teisės aktai dėl kapitalo pakankamumo ir vidaus valdymo tvarkos. ECB nėra įgaliotas tirti pažeidimų, jeigu jie yra susiję su kitomis bankų priežiūros sritimis, pavyzdžiui, vartotojų teisių apsauga arba pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymu. Apie tokius pažeidimus reikėtų pranešti nacionalinės valdžios institucijoms.

Kaip pranešti apie pažeidimą

Apie pažeidimą praneškite užpildydami tam skirtą formą internete. Jei apie pažeidimą pranešite užpildydami šią formą, galėsite būti tikri, kad pranešimas nedelsiant ir tiesiogiai pasieks už galimų pažeidimų nagrinėjimą atsakingus asmenis. Pildant formą reikia atsakyti į keletą klausimų. Jūsų atsakymai labai svarbūs ECB nagrinėjant gautą pranešimą.

Pranešimų teikimo platforma

Apie pažeidimą pranešusių asmenų apsauga

Pranešti apie pažeidimą gali bet kas. Jei tai bus daroma užpildant ECB internetinę formą, apie pažeidimą pranešusio asmens anonimiškumas bus garantuotas. Apie pažeidimus pranešę asmenys gali būti ramūs – ECB jų pranešimus atidžiai išnagrinės.

Siekdamas apsaugoti apie pažeidimus pranešančius asmenis, ECB konsultavosi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kad įdiegtų visas būtinas apsaugos priemones. Prievolė apsaugoti tokius asmenis nustatyta ir teisės aktuose, kuriais ECB privalo vadovautis vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius.

Kaip nagrinėjami pranešimai?

Pranešimus gauna ekspertų grupė. Ji pirmiausia įvertina, ar pranešimas apskritai aktualus ECB arba kuriai nors nacionalinei bankų priežiūros institucijai. Jei po šio pirminio vertinimo ekspertai padaro išvadą, kad pranešimas aktualus, jie jį perduoda atsakingam ECB padaliniui arba atitinkamai nacionalinei bankų priežiūros institucijai. Gali būti imamasi priežiūros veiksmų, pavyzdžiui, prašoma pateikti informacijos, pradedamas patikrinimas vietoje, imamasi priežiūrinių priemonių arba svarstomas sankcijų skyrimo klausimas.

ECB privalo saugoti profesines paslaptis, todėl negali pranešimą pateikusio asmens informuoti apie jo pranešimo tyrimo rezultatus. Tačiau kasmet skelbiama bendra visų gautų pranešimų apie pažeidimus ir priemonių, kurių ECB ėmėsi į juos reaguodamas, santrauka – tai yra ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos dalis.

Informavimas apie pažeidimus