Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής

Εργαζόμαστε εντός σαφώς καθορισμένου πλαισίου

Εργαζόμαστε εντός σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις προληπτικής εποπτείας των τραπεζών που εποπτεύουμε καθώς και τις εξουσίες και τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών. Αποτελείται από το γενικό τραπεζικό δίκαιο της ΕΕ και από ειδικότερες νομικές πράξεις και έγγραφα πολιτικής της ΕΚΤ.

Τραπεζικό δίκαιο της ΕΕ

Μάθετε για τους κανόνες που εφαρμόζουμε ως εποπτική αρχή όπως ορίζεται στις νομικές πράξεις της ΕΕ που διέπουν τη λειτουργία και την εξυγίανση των τραπεζών.

Τραπεζικό δίκαιο της ΕΕ

Νομικό πλαίσιο της ΕΚΤ

Ανακαλύψτε τη νομική βάση που καθορίζει τις εποπτικές εξουσίες μας και τα νομικά έγγραφα που μπορούμε να εκδώσουμε στο πλαίσιο της εποπτικής εργαλειοθήκης μας.

Νομικό πλαίσιο της ΕΚΤ

Ψηφιακή συλλογή νομικών πράξεων

Ανακαλύψτε τη συλλογή νομικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με την τραπεζική εποπτεία. Οι εν λόγω πράξεις διατίθενται σε διαφορετικές γλώσσες στη διαδικτυακή πύλη Eur-Lex.

Ψηφιακή συλλογή νομικών πράξεων

Έγγραφα σχετικά με τις εποπτικές πολιτικές

Μάθετε πώς χρησιμοποιούμε διαφορετικά έγγραφα και διαύλους για να επικοινωνούμε και να παρέχουμε κατευθύνσεις όσον αφορά τις εποπτικές πολιτικές μας.

Έγγραφα σχετικά με τις εποπτικές πολιτικές

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Ζητούμε τη συμβολή του κοινού και των εμπειρογνωμόνων όταν διαμορφώνουμε κατευθυντήριες γραμμές και νομικές απαιτήσεις. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες και τρέχουσες διαβουλεύσεις όσον αφορά σχέδια νομικών πράξεων και εγγράφων πολιτικής της ΕΚΤ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Μνημόνια συνεννόησης

Δείτε τις συμφωνίες συνεργασίας που έχουμε συνάψει για να συντονίζουμε την εποπτεία διασυνοριακών τραπεζών με εποπτικές αρχές εκτός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Μνημόνια συνεννόησης
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικτυακή πύλη για το δίκαιο της ΕΕ και συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΑΤ

EUR-Lex

Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες σε όλες τις σχετικές επίσημες γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμες στην EUR-Lex, την επίσημη διαδικτυακή πύλη για το δίκαιο της ΕΕ η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομικά έγγραφα της ΕΕ.

EUR-Lex

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΑΤ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Μάθετε εδώ περισσότερα, μεταξύ άλλων σχετικά με το πώς συμμορφωνόμαστε με αυτές.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΑΤ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων