Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργάνωση & Διακυβέρνηση

Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και συνεπή τραπεζική εποπτεία

Στην ΕΚΤ έχουμε ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τα θέματα τραπεζικής εποπτείας. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Όλοι μαζί διασφαλίζουμε την αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία των τραπεζών.

Διακυβέρνηση

Γνωρίστε τη δομή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας του οργανισμού μας και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.

Οργανωτική δομή

Οργάνωση

Μάθετε περισσότερα για τη διάρθρωση της τραπεζικής εποπτείας στην ΕΚΤ.

Οργανόγραμμα

Εθνικές εποπτικές αρχές

Μάθετε ποιος είναι αρμόδιος για την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Εθνικές εποπτικές αρχές

Λήψη αποφάσεων

Μάθετε πώς λαμβάνονται οι εποπτικές αποφάσεις, ποιος συμμετέχει σε αυτές και πώς διασφαλίζουμε τον διαχωρισμό μεταξύ αρμοδιοτήτων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών αρμοδιοτήτων.

Λήψη αποφάσεων

Διατήρηση της εμπιστοσύνης

Λογοδοτούμε για τις πράξεις μας. Κάθε χρόνο συντάσσουμε έκθεση για τις εποπτικές δραστηριότητές μας και απαντάμε τακτικά σε ερωτήσεις μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Λογοδοσία

Κάλυψη του κόστους της τραπεζικής εποπτείας

Οι εποπτευόμενες τράπεζες καταβάλλουν ετήσιο εποπτικό τέλος. Μάθετε για τον τρόπο υπολογισμού αυτού του τέλους.

Εποπτικά τέλη

Πώς επιλέγεται ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου;

Κάθε πέντε έτη διορίζεται νέος Πρόεδρος στο Εποπτικό Συμβούλιο. Μάθετε ποιος συμμετέχει στην επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος σε αυτή τη θέση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρόσβαση στο πρόγραμμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και σε άλλα έγγραφα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σας επιτρέπει να σημειώνετε τις προσεχείς δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις μας, όπως συνεδριάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων, συνεντεύξεις Τύπου και δημόσιες ομιλίες. Το πρόγραμμα επικαιροποιείται κάθε Παρασκευή.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Δημόσιος κατάλογος εγγράφων

Εκτός από τη δημοσίευση δελτίων Τύπου, ομιλιών, συνεντεύξεων και εκδόσεων, παρέχουμε πρόσβαση και σε δημόσιο κατάλογο εγγράφων.

Πρόσβαση σε έγγραφα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων