Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Tietosuojalausekkeet

Kun Euroopan keskuspankki (EKP) käsittelee tehtävissään henkilötietoja, se noudattaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä eli 23.10.2018 annettua asetusta (EU) 2018/1725 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta).

Asetus (EU) 2018/1725

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet käyvät ilmi sähköisistä tietosuojalausekkeista, joissa kerrotaan

  • kuka henkilötiedoista pitää rekisteriä ja kuka niitä käsittelee
  • miksi henkilötietoja käsitellään ja millä oikeudellisella perusteella
  • minkä tyyppisiä henkilötietoja kerätään
  • kuinka kauan henkilötietoja säilytetään
  • kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa
  • miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi
  • miten saat yhteyden EKP:n tietosuojavastaavaan, jos sinulla on tietosuojasta kysyttävää
  • miten voit tehdä Euroopan tietosuojavaltuutetulle kantelun, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi.

Tietosuojalausekkeita muutetaan tarvittaessa uuden lainsäädännön huomioimiseksi, joten niissä on aina ajantasaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä EKP:ssä.

Yhteystiedot

Tietosuojaa koskevia kysymyksiä ja tiedusteluja voi lähettää EKP:n tietosuojavastaavalle (DPO@ecb.europa.eu).

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä