Menu

Pankkivalvonnan verkkopalvelu

Tervetuloa pankkivalvonnan verkkopalveluun.

Tietojen toimittaminen ja palveluja koskeva kirjeenvaihto edellyttävät sisäänkirjautumista.

Palvelumme

Valvontaprosessit

IMAS-palvelussa valvottavat pankit voivat toimittaa valvontaprosesseihin liittyviä tietoja, seurata prosessien etenemistä ja käydä tiedonvaihtoa valvojien kanssa.


Lue lisää

Asiakirjavaihto

ASTRA-palvelussa ulkopuoliset organisaatiot ja yhteistyökumppanit voivat jakaa tietoa ja vaihtaa asiakirjoja suojatusti EKP:n henkilöstön kanssa.


Lue lisää

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Väärinkäytösten ilmoituspalvelussa voi ilmoittaa epäilyksistä, että jokin valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse olisi toiminut EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti.


Lue lisää

Tiedonkeruu

CASPER-palvelussa tiedonantajat voivat raportoida jäsenneltyä dataa EKP:lle.


Lue lisää