Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Mitä tarkoittaa väärinkäytöksistä ilmoittaminen?

Epäiletkö, että jokin valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse on toiminut Euroopan unionin pankkivalvontasäädösten vastaisesti? Voit ilmoittaa epäilystäsi joko EKP:lle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle. Sitä kutsutaan väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi (englanniksi ”whistleblowing”).

Voit ilmoittaa epäilyksistäsi EKP:lle suojatussa ilmoituspalvelussa.

Tutustu ensin alla oleviin ohjeisiin. Niissä kerrotaan, millaisia tietoja EKP:lle voi ilmoituspalvelussa toimittaa ja miten se tapahtuu. Pyydämme lukemaan huolella myös tietosuojaselosteen ja tärkeät oikeudelliset tiedot.

Millaiset tapaukset voi ilmoittaa EKP:lle?

Tee ilmoitus EKP:lle, jos

tai

Milloin ilmoitus tehdään kansalliselle valvontaviranomaiselle?

Tee ilmoitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos

  • väärinkäytöksestä epäilemäsi pankki on kansallisten valvontaviranomaisten valvonnassa (eikä EKP:n)
  • väärinkäytöksestä epäilemäsi laitos ei kuulu pankkivalvonnan piiriin (vaan on esimerkiksi vakuutusyhtiö).

Voiko ilmoituspalvelussa tehdä ilmoituksen kuluttajansuojaan tai rahanpesun torjuntaan liittyvistä väärinkäytöksistä? 

Ei voi. Ne kuuluvat kansallisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaan. Kuluttajansuojasta ja rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten tiedot löytyvät alla olevien linkkien avulla.

Muita ilmoituksia koskevia kysymyksiä voi osoittaa EKP:lle.
Yhteystiedot

Minkä pankkivalvontasäädösten vastaisesta toiminnasta voi tehdä ilmoituksen?

Yhteisessä pankkivalvonnassa tulee noudattaa pankkien vakavaraisuusvalvontaa koskevaa EU-lainsäädäntöä. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa pankkien ja koko rahoitusjärjestelmän turvallisuus ja vakaus. EKP:n pankkivalvonta noudattaa sitä hoitaessaan tehtäviä, jotka EKP:lle on annettu ns. YVM-asetuksessa.

Pankkivalvontasäädöksiin kuuluu muun muassa

  • asetuksia, jotka ovat kaikissa EU-maissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä (esim. vakavaraisuusasetuksessa säädetään pankkien omista varoista ja pääomasta, suurten asiakasriskien rajoittamisesta, maksuvalmiudesta, omavaraisuusasteesta ja raportoinnista sekä tietojen julkistamisesta)
  • direktiivejä, jotka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä (esim. vakavaraisuusdirektiivissä säädetään pankkien hallinnosta, sopivuus- ja luotettavuuskriteereistä, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta sekä palkitsemisperiaatteista ja ‑käytännöistä)
  • EKP:n asetuksia ja päätöksiä (esim. YVM-kehysasetus).
EKP:n päätöksistä ja päätöksentekomenettelyistä kerrotaan tarkemmin omalla sivullaan. 
Päätöksenteko

Miten väärinkäytöksistä ilmoitetaan?

Jos sinulla on syytä epäillä, että pankkivalvontasäädöksiä ei ole noudatettu, voit tehdä ilmoituksen väärinkäytösten ilmoituspalvelussa. Ilmoitus tulee tehdä vilpittömin mielin, ja sille tulee olla riittävät perusteet. Pyydämme liittämään ilmoitukseen väärinkäytösepäilyä tukevia asiakirjoja. Jos epäily vaikuttaa perusteettomalta, ilmoitus voi jäädä käsittelemättä. Parhaimmillaan ilmoitus on kaksiosainen, eli se muodostuu lomakkeesta ja liiteasiakirjoista.

Ilmoituspalvelu

Osa 1: Ilmoituspalvelun verkkolomake

  • Voit antaa tiedot millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
  • Lomakkeen voi täyttää myös nimettömänä.
  • Toimita mahdollisimman tarkat tiedot epäilyksistä.

Osa 2: Liiteasiakirjat

Ilmoitussivulla annettavien tietojen käsittelijänä on ulkopuolinen palveluntarjoaja. EQS Group AG käsittelee tietoja EKP:n puolesta, mutta se ei pääse tarkastelemaan tietojen sisältöä (ks. tietosuojalauseke).

Miten lisään ilmoitukseen liitteitä?

Palvelun sivulla, jolla epäilyksistä kerrotaan, on mahdollisuus liittää ilmoitukseen tiedostoja. Kun valitset ”Liitä tiedostoja”, voit kopioida palveluun tiedostoja omalta koneeltasi.

Jos teet ilmoituksen nimettömänä, tarkasta ettei ilmoituksessa ole tietoja, joiden avulla sinut voitaisiin tunnistaa. Jotkin ohjelmat esimerkiksi tallettavat asiakirjan tekijän nimen tiedoston ominaisuuksiin.

Millaisia tiedostoja ilmoitussivulle voi ladata?

Sallitut tiedostomuodot ovat PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF ja JPEG. Liitteiden enimmäiskoko on 10 MB.

Voiko ilmoituspalvelussa käydä kirjeenvaihtoa?

Kun teet ilmoituksen palvelussa, palveluun luodaan viestintää varten suojattu postilaatikko, jossa voit seurata käsittelyn etenemistä. EKP:llä voi myös olla jatkokysymyksiä, joten pyydämme tarkastamaan postin ajoittain. Postilaatikko luodaan myös nimettömänä tehdyille ilmoituksille.

Postilaatikon avaamiseen vaaditaan sekä ilmoituksen koodi että valitsemasi salasana.

Huom. Koodi ja salasana ovat ainoastaan sinun tiedossasi, eikä edes järjestelmänvalvoja pysty luomaan uusia.

Miten väärinkäytösilmoitukset käsitellään?

Asiantuntijaryhmä ohjaa ilmoituksen oikealle viranomaiselle. Jos se katsoo ilmoituksen kuuluvan EKP:n tai jonkin kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltaan, ilmoitus toimitetaan eteenpäin asiasta vastaavalle EKP:n yksikölle tai kansalliselle pankkivalvontaviranomaiselle. Tarpeen mukaan ja lainsäädännön niin vaatiessa tietoja voidaan ohjata muillekin viranomaisille.

Ilmoitus voi johtaa valvontatoimiin, eli valvojat voivat esimerkiksi kerätä pankeilta uusia tietoja, tehdä tarkastuksia, edellyttää pankeilta toimia tai käynnistää seuraamusmenettelyjä.

Salassapitovaatimusten vuoksi EKP ei kuitenkaan voi antaa ilmoitusten tekijöille tietoja ilmoitusten mahdollisista seurauksista. EKP:n saamista ilmoituksista ja niiden perusteella toteutetuista toimista annetaan joka vuosi kokonaiskuva EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksessa (nimiä mainitsematta).

Salassapitovelvollisuus

Kaikki väärinkäytösilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti. EKP suojaa sekä ilmoitusten tekijöiden että väärinkäytöksistä syytettyjen henkilötietoja varmistaakseen heidän asianmukaisen suojelunsa.

Tietosuojalauseke

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä