Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
 • PERSBERICHT

ECB vraagt banken om dividenden te staken of te beperken tot en met september 2021

15 december 2020

 • ECB roept banken op om dividenden te staken of te beperken tot en met 30 september 2021
 • Dividenden moeten lager zijn dan 15% van de geaccumuleerde winst over 2019 en 2020 en niet hoger dan 20 basispunten van de tier 1-kernkapitaalratio
 • ECB herhaalt toezichtsverwachting dat banken zich uiterst gematigd opstellen met betrekking tot variabele beloningen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de banken vandaag aanbevolen uiterst terughoudend te zijn met betrekking tot dividenden en inkoop van eigen aandelen. Daarom vraagt de ECB de banken te overwegen om de uitkering van contante dividenden en de inkoop van eigen aandelen tot en met 30 september 2021 te staken of te beperken. De aanbeveling vloeit tevens voort uit een beoordeling van de stabiliteit van het financiële stelsel en kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Europees Comité voor systeemrisico's.

Gezien de aanhoudende onzekerheid over het economisch effect van de coronapandemie, verwacht de ECB dat dividenden en inkopen van eigen aandelen lager zijn dan 15% van de geaccumuleerde winst over 2019 en 2020 en niet hoger dan 20 basispunten van de tier 1-kernkapitaalratio (het laagste bedrag moet in aanmerking worden genomen). Banken die van plan zijn dividenden uit te keren of eigen aandelen in te kopen moeten winstgevend zijn en over een solide kapitaalpositie beschikken. Er wordt verwacht dat ze contact opnemen met hun gezamenlijk toezichthoudend team (JST) om te bespreken of het niveau van de beoogde uitkering prudent is. Banken dienen geen interim-dividenden uit te keren over hun winsten van 2021. De vorige aanbeveling voor een tijdelijke opschorting van alle contante dividenden en aandeleninkopen van 27 maart 2020 (en de verlenging daarvan op 28 juli) hing samen met de uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden waarmee de Europese economie in 2020 kampte. Bij de herziening van de aanbeveling houdt de ECB rekening met de afgenomen onzekerheid in de macro-economische projecties. Ondanks aanhoudende problemen liggen de herziene prognoses in de buurt van het basisscenario dat de ECB hanteerde in de kwetsbaarheidsanalyse die ze in de eerste jaarhelft heeft uitgevoerd. Daarin werd de weerbaarheid van de Europese banksector bevestigd.De herziene aanbeveling moet ervoor zorgen dat banken in staat blijven om verliezen op te vangen en krediet te verlenen aan de economie. Een aanhoudend prudente benadering blijft noodzakelijk, aangezien het effect van de pandemie op de balansen van de banken nog niet volledig duidelijk is. De banken profiteren immers nog altijd van diverse steunmaatregelen van de overheid en kredietverliezen worden pas na verloop van tijd zichtbaar.De aanbeveling houdt verband met de huidige uitzonderlijke omstandigheden en blijft van kracht tot eind september 2021. Behoudens materieel ongunstige ontwikkelingen, is de ECB voornemens de aanbeveling op dat ogenblik in te trekken en de plannen van banken inzake kapitaal en dividenduitkeringen weer te beoordelen op basis van de uitkomst van de normale toezichtscyclus.

Banken moeten hun kapitaal- en liquiditeitsbuffers blijven gebruiken om krediet te verlenen en verliezen op te vangen. De ECB zal de banken niet vragen een begin te maken met de aanvulling van hun kapitaalbuffers voordat de piek van de kapitaalafname is bereikt.

In een brief aan de banken heeft de ECB er ook opnieuw op gewezen dat ze verwacht dat banken zich uiterst gematigd opstellen met betrekking tot variabele beloning tijdens dezelfde periode die geldt voor dividenden en de inkoop van eigen aandelen (30 september 2021). De toezichthouder zal het beloningsbeleid van banken nauwlettend volgen, met name het effect daarvan op het vermogen van banken om een gezonde kapitaalpositie in stand te houden.

De ECB beveelt de nationale toezichthouders aan dezelfde benadering te hanteren voor minder belangrijke instellingen onder hun direct toezicht, indien van toepassing.

Nadere toelichting over de toezichtsmaatregelen is te vinden in de veelgestelde vragen (zie paragraaf 4 over dividenden en variabele beloning).

De media kunnen met hun vragen terecht bij François Peyratout, tel. +49 172 8632 119.

  CONTACT

  Europese Centrale Bank

  Directoraat-generaal Communicatie

  Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

  Contactpersonen voor de media
  Klokkenluiders