Menu

Mudelli interni

Il-banek jistgħu jużaw mudelli interni biex jistmaw ir-rekwiżiti tal-fondi tagħhom stess – jiġifieri l-ammont minimu ta’ kapital li għandhom iżommu bil-liġi – sakemm ikollhom awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti. Fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), il-BĊE huwa l-awtorità kompetenti għall-banek kollha klassifikati bħala istituzzjonijiet sinifikanti, filwaqt li l-banek klassifikati bħala istituzzjonijiet inqas sinifikanti huma ssorveljati direttament mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Is-superviżjoni ta’ mudelli interni użati minn istituzzjonijiet sinifikanti hija bbażata fuq il-liġi applikabbli tal-UE u nazzjonali kurrenti, inklużi:

  • ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital
  • l-istandards tekniċi regolatorji rilevanti tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
  • Linji gwida tal-ABE li magħhom il-BĊE ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jikkonforma

Jistrieħ fuq tliet pilastri investigazzjonijiet ta’ mudelli interni (IMIs), monitoraġġ kontinwu ta’ mudelli (OMM) u r-reviżjoni mmirata ta' mudelli interni (TRIM).

Mudelli interni