Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mudelli interni

Il-banek jistgħu jużaw mudelli interni biex jistmaw ir-rekwiżiti tal-fondi proprji tagħhom – jiġifieri l-ammont minimu ta’ kapital li jrid ikollhom bil-liġi – sakemm ikollhom awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti. Fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), il-BĊE huwa l-awtorità kompetenti għall-banek kollha kklassifikati bħala istituzzjonijiet sinifikanti, filwaqt li l-banek ikklassifikati bħala inqas sinifikanti huma ssorveljati direttament mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Superviżjoni. Spjegat X’inhuma mudelli interni?

Is-superviżjoni ta’ mudelli interni użati minn istituzzjonijiet sinifikanti hija bbażata fuq id-dritt nazzjonali u tal-UE applikabbli attwalment, inklużi:

  • ir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital
  • l-istandards tekniċi regolatorji rilevanti tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
  • Linji gwida tal-ABE li l-BĊE ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jikkonforma magħhom

Dan jistrieħ fuq żewġ pilastri:

  1. Investigazzjonijiet tal-mudell intern (IMIs)
  2. Monitoraġġ tal-mudell kontinwu ( OMM)

Huma jibbenefikaw mix-xogħol imwettaq fi ħdan ir-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (TRIM) mill-2016 sal-2021 u mill-gwida tal-BĊE għal mudelli interni. Il-gwida hija waħda mir-riżultati ewlenin tal-proġett TRIM. Ir-riżultati u l-konklużjonijiet ewlenin mill-eżerċizzju TRIM huma miġbura fil-qosor fir-rapport tal-proġett TRIM.

Gwida tal-BĊE għall-mudelli interni

Il-gwida tal-BĊE għal mudelli interni tipprovdi trasparenza dwar kif il-BĊE jifhem id-dritt kurrenti tal-UE u nazzjonali applikabbli u kif biħsiebu japplika dan meta jivaluta jekk il-banek jissodisfawx ir-rekwiżiti legali. Inizjalment żviluppata fil-kuntest tat-TRIM, il-gwida hija s-sinsla tal-metodoloġija għas-superviżjoni tal-mudell intern. B’hekk tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-armonizzazzjoni tal-prattiki superviżorji fis-superviżjoni bankarja Ewropea kollha. Fl-aħħar mill-aħħar dan jgħin biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għall-istituzzjonijiet sinifikanti li jużaw mudelli interni.

Il-gwida m'għandhiex tinftiehem bħala li tmur lil hinn mid-dritt nazzjonali tal-UE attwali applikabbli u għalhekk mhix maħsuba biex tissostitwixxi, twarrab jew taffettwa d-dritt applikabbli tal-UE u nazzjonali.

Gwida tal-BĊE għall-mudelli interni

Rapport tal-proġett “TRIM”

Ir-rapport tal-proġett TRIM jimmarka t-tlestija tal-proġett TRIM u jippreżenta l-kisbiet, il-konstatazzjonijiet, is-segwitu superviżorju u l-impatt tiegħu fuq is-superviżjoni tal-mudell intern. It-TRIM żied il-konsistenza tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji u b’hekk naqqas il-varjabbiltà mhux iġġustifikata meta l-banek jużaw mudelli interni biex jikkalkulaw l-assi tagħhom ppeżati għar-riskju. Barra minn hekk, dan ħeġġeġ aktar żvilupp ta’ approċċ konsistenti għas-superviżjoni ta’ mudelli interni. Il-gwida tal-BĊE għall-mudelli interni ġiet ippubblikata wkoll bħala riżultat tal-proġett TRIM.

Rapport tal-proġett TRIM Mistoqsijiet frekwenti fuq ir-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (TRIM)?

It-TRIM kien proġett fuq skala kbira mmexxi mill-BĊE f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali bejn l-2016 u l-2021. Dan għaqqad ħidma metodoloġika ddettaljata ma’ 200 investigazzjoni ta’ mudell intern fuq il-post f’65 istituzzjonijiet taħt superviżjoni diretta mill-BĊE. Dan kopra mudelli interni għar-riskju tal-kreditu, ir-riskju tas-suq u r-riskju tal-kreditu tal-kontroparti.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)