Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Vidaus modeliai

Bankai, apskaičiuodami savo nuosavų lėšų poreikį, t. y. mažiausią kapitalo sumą, kurią jie privalo turėti pagal teisės aktus, gali taikyti vidaus modelius, tačiau tam reikalingas išankstinis kompetentingos institucijos leidimas. Visus Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančius bankus, kurie yra priskirti prie svarbių įstaigų kategorijos, tiesiogiai prižiūri ECB, o bankus, kurie yra priskirti prie mažiau svarbių įstaigų, tiesiogiai prižiūri nacionalinės kompetentingos institucijos.

Priežiūra – iš arčiau. Kas yra vidaus modeliai?

Svarbių įstaigų naudojamų vidaus modelių priežiūra vykdoma pagal šiuo metu taikomus ES ir nacionalinės teisės aktus, įskaitant:

  • Kapitalo reikalavimų reglamentą;
  • atitinkamus Europos bankininkystės institucijos (EBI) techninius reguliavimo standartus;
  • EBI gaires, kurių ECB, kaip yra paskelbęs, ketina laikytis.

Priežiūra vykdoma atliekant:

  1. vidaus modelių tyrimus ir
  2. nuolatinę modelių stebėseną.

Tyrimų ir stebėsenos metu taip pat atsižvelgiama į 2016–2021 m. vykdytos tikslinės vidaus modelių peržiūros (TVMP) rezultatus ir vadovaujamasi ECB vadovu dėl vidaus modelių. Šis vadovas yra vienas svarbiausių TVMP projekto rezultatų. Pagrindiniai TVMP projekto rezultatai ir išvados apibendrinti šio projekto ataskaitoje.

ECB vadovas dėl vidaus modelių

ECB vadove dėl vidaus modelių pateikiama informacijos apie tai, kaip ECB aiškina šiuo metu galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų nuostatas ir kaip ketina jomis vadovautis vertindamas, ar bankai atitinka teisinius reikalavimus. Parengtas vykdant TVMP, šis vadovas yra vidaus modelių priežiūros metodikos pagrindas, labai padedantis suderinti priežiūros praktiką visoje Europos bankų priežiūros sistemoje. Tai savo ruožtu padeda sudaryti vienodas veiklos sąlygas vidaus modelius taikančioms svarbioms įstaigoms.

Vadovas nėra viršesnis už šiuo metu galiojančius ES ir nacionalinės teisės aktus, ir juo nesiekiama pakeisti, paveikti ar panaikinti taikomų ES ir nacionalinės teisės aktų.

ECB vadovas dėl vidaus modelių

TVMP projekto ataskaita

Parengiant TVMP projekto ataskaitą buvo užbaigtas TVMP projektas. Joje pristatomi peržiūros rezultatai, išvados, priežiūros priemonės, kurių bus imtasi po peržiūros, ir poveikis vidaus modelių priežiūrai. TVMP dėka pradėta nuosekliau laikytis teisės aktų reikalavimų, o tai sumažino nepagrįstą rezultatų nevienodumą, atsirandantį bankams naudojant vidaus modelius savo pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti. Be to, TVMP prisidėjo prie požiūrio į vidaus modelių priežiūrą nuoseklumo didinimo. Vienas iš TVMP projekto rezultatų – paskelbtas ECB vadovas dėl vidaus modelių.

TVMP projekto ataskaita DUK apie tikslinę vidaus modelių peržiūrą

Tikslinė vidaus modelių peržiūra (TVMP) – didelio masto projektas, kurį 2016–2021 m. ECB vykdė glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Jį sudarė dvi dalys: išsamus metodinis darbas ir 200 vidaus modelių tyrimų, atliktų 65 ECB tiesiogiai prižiūrimose įstaigose. Peržiūros metu buvo tiriami vidaus modeliai, skirti kredito, rinkos ir sandorio šalies kredito rizikoms.

TAIP PAT SKAITYKITE

Daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus