Menu


Sisäiset mallit

Monet pankit käyttävät sisäisiä malleja laskiessaan omien varojen vaatimuksiaan – eli pääoman vähimmäismäärää, joka pankilla on lainsäädännön nojalla oltava. Sisäisten mallien käyttöön tarvitaan valvontaviranomaisen lupa. Yhteisessä pankkivalvonnassa EKP valvoo merkittävien pankkien sisäisiä malleja, ja vähemmän merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta on kansallisten valvontaviranomaisten vastuulla.

Merkittävien pankkien sisäisten mallien valvonta perustuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Valvonnan perustana ovat muun muassa

  • vakavaraisuusasetus
  • Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laatimat tekniset sääntelystandardit
  • EPV:n ohjeet, joita EKP on ilmoittanut noudattavansa.

Sisäisten mallien valvonnan kolme pilaria ovat sisäisen mallin tarkastukset, mallien jatkuva valvonta ja sisäisten mallien erityisarviointi.

Sisäiset mallit