Menu

Modele interne

Băncile pot utiliza modele interne pentru a-și estima cerințele de fonduri proprii, respectiv volumul minim de capital pe care trebuie să îl dețină potrivit legii, cu condiția ca acestea să fi obținut o autorizație prealabilă din partea autorității competente. În cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS), BCE este autoritatea competentă pentru toate băncile clasificate ca instituții semnificative, în timp ce băncile clasificate ca instituții mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de autoritățile naționale competente.

Supravegherea modelelor interne utilizate de instituțiile semnificative se bazează pe legislația UE și legislația națională actuale aplicabile, inclusiv:

  • Regulamentul privind cerințele de capital;
  • standardele tehnice de reglementare relevante ale Autorității bancare europene (ABE);
  • ghidurile ABE pe care BCE și-a exprimat intenția de a le respecta.

Aceasta are la bază trei piloni: investigațiile privind modelele interne (internal model investigations – IMI), monitorizarea continuă a modelelor (ongoing model monitoring – OMM) și analiza țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM).

Modele interne