Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Notranji modeli

Banke smejo za ocenjevanje svojih kapitalskih zahtev (minimalne ravni kapitala, ki jo po zakonu morajo vzdrževati) uporabljati notranje modele, če predhodno pridobijo dovoljenje pristojnega organa. V enotnem mehanizmu nadzora (EMN) je za vse banke, ki so razvrščene med pomembne institucije, pristojna Evropska centralna banka (ECB),  medtem ko pristojni nacionalni organi neposredno nadzirajo banke, ki so razvrščene med manj pomembne institucije.

Nadzor pobliže: Kaj so notranji modeli?

Nadzor notranjih modelov, ki jih uporabljajo pomembne institucije, se izvaja v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, ki jo za to področje sestavljajo:

  • uredba o kapitalskih zahtevah
  • relevantni regulativni tehnični standardi evropskega bančnega organa (EBA)
  • smernice EBA, za katere je ECB izrazila namero, da jih bo upoštevala

Nadzor stoji na dveh stebrih:

  1. preverjanje notranjih modelov (IMI)
  2. tekoče spremljanje modelov (OMM)

Oba stebra temeljita na ciljno usmerjenem pregledu notranjih modelov (TRIM), ki je potekal med leti 2016 in 2021, in na vodniku ECB za notranje modele. Vodnik je eden najpomembnejših dosežkov projekta TRIM. Glavni rezultati in zaključki pregleda so povzeti v poročilu o projektu TRIM.

Vodnik ECB za notranje modele

Vodnik ECB za notranje modele opisuje, kako ECB razume trenutno veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo in kako jo uporablja pri ocenjevanju skladnosti bank z zakonskimi zahtevami. Vodnik je bil prvotno razvit v okviru projekta TRIM in zagotavlja osnovo za metodologijo za nadzor notranjih modelov. Kot tak pomembno prispeva k poenotenju nadzornih praks v celotnem evropskem bančnem nadzoru. Enotne prakse po drugi strani prispevajo k enotni obravnavi pomembnih institucij, ki uporabljajo notranje modele.

Vodnika ne gre razumeti, kot da je nad trenutno veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, saj njegov namen ni nadomestiti, razveljaviti ali kakorkoli drugače vplivati na veljavno zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo.

Vodnik ECB za notranje modele

Poročilo o projektu TRIM

Projekt TRIM se je zaključil z objavo končnega poročila. V njem so predstavljeni dosežki, ugotovitve, nadaljnje nadzorniško delo in vpliv na nadzor notranjih modelov. Zahvaljujoč projektu TRIM se regulativne zahteve izvajajo bolj enotno, tako da ne prihaja več do neupravičenih razlik v obravnavi bank, ki za izračun tveganju prilagojene aktive uporabljajo notranje modele. Poleg tega je projekt omogočil tudi nadaljnji razvoj enotnega pristopa k nadzoru notranjih modelov. Kot rezultat projekta TRIM je bil objavljen tudi vodnik ECB za notranje modele.

Poročilo o projektu TRIM Pogosta vprašanja o ciljno usmerjenem pregledu notranjih modelov

TRIM je bil obsežen projekt, ki ga je ECB izvedla med letoma 2016 in 2021 v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Podrobno metodološko delo je bilo dopolnjeno z 200 preverjanji notranjih modelov na kraju samem v 65 institucijah pod neposrednim nadzorom ECB. Pregledani so bili notranji modeli za kreditno tveganje, tržno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo