Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Notranji modeli

Banke smejo uporabljati notranje modele, s katerimi ocenjujejo svoje kapitalske zahteve (minimalno raven kapitala, ki ga po zakonu morajo imeti), če predhodno pridobijo dovoljenje pristojnega organa. V okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) je Evropska centralna banka (ECB) pristojni organ za vse banke, ki so razvrščene med pomembne institucije, medtem ko banke, ki so razvrščene med manj pomembne institucije, neposredno nadzirajo pristojni nacionalni organi.

Nadzor pobliže: Kaj so notranji modeli?

Nadzor notranjih modelov, ki jih uporabljajo pomembne institucije, temelji na veljavni evropski in nacionalni zakonodaji, kar vključuje:

  • uredbo o kapitalskih zahtevah
  • relevantne regulativne tehnične standarde evropskega bančnega organa (EBA)
  • smernice EBA, za katere je ECB izrazila namero, da jih bo upoštevala

Nadzor temelji na dveh stebrih:

  1. preverjanje notranjih modelov (IMI)
  2. tekoče spremljanje modelov (OMM)

Oba sta utemeljena na delu, ki je bilo v okviru ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov (TRIM) opravljeno od leta 2016 do leta 2021, in na vodniku ECB za notranje modele. Vodnik je eden ključnih dosežkov projekta TRIM. Glavni rezultati in zaključki pregleda so povzeti v poročilu o projektu TRIM.

Vodnik ECB za notranje modele

Vodnik ECB za notranje modele zagotavlja transparentnost pri tem, kako ECB razume trenutno veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo in kako jo namerava uporabiti pri ocenjevanju skladnosti bank z zakonskimi zahtevami. Vodnik, ki je bil sprva razvit v kontekstu projekta TRIM, je temelj metodologije za nadzor notranjih modelov. Zato pomembno prispeva k poenotenju nadzornih praks v celotnem evropskem bančnem nadzoru. To nenazadnje prispeva k enaki obravnavi pomembnih institucij, ki uporabljajo notranje modele.

Vodnika ne gre razumeti, kot da je nad trenutno veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo, saj njegov namen ni nadomestiti, razveljaviti ali kakorkoli drugače vplivati na veljavno zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo.

Vodnik ECB za notranje modele

Poročilo o projektu TRIM

Poročilo o projektu TRIM zaznamuje zaključek projekta ter predstavlja dosežke, ugotovitve, nadaljnje nadzorniško delo in vpliv na nadzor notranjih modelov. Zahvaljujoč projektu TRIM se regulativne zahteve izvajajo dosledneje, s čimer se zmanjšujejo neupravičene razlike, kadar banke za izračun tveganju prilagojene aktive uporabljajo notranje modele. Poleg tega je projekt spodbujal tudi nadaljnji razvoj enotnega pristopa k nadzoru notranjih modelov. Kot rezultat projekta TRIM je bil objavljen tudi vodnik ECB za notranje modele.

Poročilo o projektu TRIM Pogosta vprašanja o ciljno usmerjenem pregledu notranjih modelov

TRIM je bil obsežen projekt, ki ga je ECB izvedla med letoma 2016 in 2021 v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Podrobno metodološko delo je dopolnilo 200 preverjanj notranjih modelov na kraju samem v 65 institucijah, ki jih ECB neposredno nadzira. Pregledani so bili notranji modeli za kreditno tveganje, tržno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke.

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing