Menu

Interni modeli

Banke se mogu služiti internim modelima za procjenu svojih kapitalnih zahtjeva, odnosno najmanjeg iznosa kapitala koji prema zakonu moraju držati, ako su za to prethodno dobile odobrenje nadležnog tijela. U sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) ESB je nadležno tijelo za sve banke koje su svrstane u značajne institucije, dok banke svrstane u manje značajne institucije izravno nadziru nacionalna nadležna tijela.

Nadzor internih modela kojima se značajne institucije služe zasniva se na aktualnom mjerodavnom pravu EU‑a i nacionalnom pravu, uključujući:

  • uredbu o kapitalnim zahtjevima
  • odgovarajuće regulatorne tehničke standarde Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
  • smjernice EBA-e za koje je ESB najavio da će postupati u skladu s njima.

Sastoji se od triju elementa: provjere internih modela, kontinuiranog praćenja modela i ciljane provjere internih modela.

Interni modeli