Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Interni modeli

Banke se mogu služiti internim modelima za procjenu svojih kapitalnih zahtjeva, odnosno najmanjeg iznosa kapitala koji prema zakonu moraju držati, ako su za to prethodno dobile odobrenje nadležnog tijela. U sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) ESB je nadležno tijelo za sve banke koje su svrstane u značajne institucije, dok banke svrstane u manje značajne institucije izravno nadziru nacionalna nadležna tijela.

Nadzor: o čemu je riječ? Što su interni modeli?

Nadzor internih modela kojima se značajne institucije služe zasniva se na aktualnom mjerodavnom pravu EU‑a i nacionalnom pravu, uključujući:

  • uredbu o kapitalnim zahtjevima
  • odgovarajuće regulatorne tehničke standarde Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
  • smjernice EBA-e za koje je ESB najavio da će postupati u skladu s njima.

Sastoji se od dvaju elemenata:

  1. provjera internih modela
  2. kontinuiranog praćenja modela.

Za njih su korisni aktivnosti provedene u sklopu ciljane provjere internih modela (engl. targeted review of internal models, TRIM) od 2016. do 2021. i Vodič ESB‑a o internim modelima, koji je jedan od najvažnijih rezultata projekta TRIM. Glavni nalazi i zaključci TRIM‑a sažeti su u izvješću o projektu TRIM.

Vodič ESB-a o internim modelima

U Vodiču ESB‑a o internim modelima transparentno je objašnjeno kako ESB tumači aktualno mjerodavno pravo EU‑a i nacionalno pravo te kako to tumačenje primjenjuje u procjeni usklađenosti banaka s pravnim zahtjevima. Premda je sastavljen u vezi s TRIM‑om, okosnica je metodologije za nadzor internih modela. Stoga znatno pridonosi usklađenju nadzornih praksi u cijelom europskom nadzoru banaka i, u konačnici, uspostavi jednakih uvjeta za značajne institucije koje primjenjuju interne modele.

Ne izlazi iz okvira propisanih mjerodavnim pravom EU‑a i nacionalnim pravom i njime se na to pravo ne utječe, ono se njime ne zamjenjuje i ne stavlja izvan snage.

Vodič ESB‑a o internim modelima

Izvješće o projektu TRIM

Izvješćem o projektu TRIM obilježava se dovršetak projekta i u njemu se iznose postignuća, nalazi, daljnje nadzorne aktivnosti i učinak na nadzor internih modela. TRIM je pridonio povećanju usklađenosti provedbe regulatornih zahtjeva te smanjenju neopravdane varijabilnosti u primjeni internih modela kojima se banke služe za izračun imovine ponderirane rizikom. Osim toga, njime je potaknut daljnji razvoj dosljednog pristupa nadzoru internih modela. Kao rezultat projekta TRIM objavljen je i Vodič ESB‑a o internim modelima.

Izvješće o projektu TRIM Česta pitanja o ciljanoj provjeri internih modela

TRIM je bio projekt velikih razmjera koji je ESB proveo u bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima u razdoblju od 2016. do 2021. U spoju s temeljitim metodološkim radom provedeno je 200 provjera internih modela na licu mjesta u 65 institucija pod izravnim nadzorom ESB‑a. Obuhvatio je interne modele za kreditni i tržišni rizik te kreditni rizik druge ugovorne strane.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje